Znajdź rozkaz

Rozkaz L.6/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, 31 maja 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 6/2016

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi:
5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 lutego 2016 otwieram próbę na stopień harcmistrza druhom:
‐ (...);
‐ phm. Wawrzyńcowi WOJSZKO‐KOŁODYŃSKIEMU (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) – opiekun hm. Michał CYRKUNOWICZ (Hufiec Warszawa‐Praga Północ);
5.2.4. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 marca 2016 otwieram próbę na stopień harcmistrza druhom:
‐ (...),
‐ phm. Marcinowi MIŁKO (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) – opiekun hm. Sławomir POSTEK (Hufiec Warszawa‐Praga Północ).
5.2.6. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 kwietnia 2016 otwieram próbę na stopień harcmistrzyni druhnom:
‐ phm. Annie ŚWIERCZYŃSKIEJ (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) – opiekun hm. Izabela CHWIŁOC‐FIŁOC (Hufiec Warszawa‐Praga Północ).
14. Inne
14.3. Informuję, że Kurs Drużynowych Wędrowniczych „Delta” ukończyli:
‐ (...),
‐ dh. Beata RYJEWSKA (Hufiec Warszawa‐Praga Północ);
‐ (...).
14.4. Informuję, że Kurs Przewodnikowski "Pojutrze" ukończyli:
‐ (...);
‐ dh. Monika SIEDLECKA (Hufiec Warszawa‐Praga Północ);
‐ (...).
14.5. Informuję, że Kurs Członków KSI „Tworzywo” ukończyli:
‐ (...); ‐ hm. Mirosław PROKOP (Hufiec Warszawa‐Praga Północ);
‐ (...).

Czuwaj!
/‐/ hm. Paulina GAJOWNIK

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca Zielonka im. Janusza Korczaka:
9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1. Na wniosek zainteresowanej, wyrażam zgodę na podwójną przynależność oraz drugi przydział druhny phm. Anny Pruś do Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Warszawa Praga Północ.

Czuwaj!
/‐/ phm. Jaromir JABŁOŃSKI


2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 15 maja 2016r. następujące druhny i druhów na członków Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków:
‐ phm. Marcin Miłko (BOKK/730/2014) ‐ Szef Zespołu,
‐ hm. Sławomir Postek (ZOKK/497/2014) ‐ członek Zespołu,
‐ phm. Anna Pruś ‐ Członek Zespołu,
‐ pwd. Elżbieta Sendecka ‐ Członek Zespołu.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 11 maja 2016r. Zespół Historyczny Hufca i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
‐ phm. Maciej Dziugieł ‐ Szef Zespołu,
‐ hm. Sylwia Małkowska ‐ Członek Zespołu,
‐ phm. Magdalena Wilczyńska ‐ Członek Zespołu,
‐ pwd. Kamila Wesołowska ‐ Członek Zespołu.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 01 maja 2016r. rozwiązuję 86 Warszawską Gromadę Zuchową “Bieszczadzkie Chochliki”. Członkom gromady zalecam przejście do innych jednostek hufca.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.1.Z dniem 01 maja 2016r. zwalniam druhnę phm. Katarzynę Murawską z funkcji drużynowej 86 WGZ “Bieszczadzkie Chochliki”

4. Kręgi

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. Z dniem 16 maja 2016r. powołuję Krąg Instruktorów i Starszyzny “BLIZA” im. Cichociemnych, działającym przy Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje dh. Katarzynę Sobczyńską na funkcję Komendantki Kręgu Instruktorów i Starszyzny “BLIZA” im. Cichociemnych.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Beacie Ryjewskiej HKŻ Lewa Knaga (Opiekun: hm. Agnieszka Kalińska‐Brzuska).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 08 kwietnia 2016r. przyjmuję przewodnika Tomasza Sobczyńskiego HR w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 01 maja 2016r. przyjmuję przewodnika Jakuba Żychowicza w poczet instruktorów ZHP.


Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.