Znajdź rozkaz

Rozkaz L.2/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r.

Warszawa, 14 stycznia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 02/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi:

- Rozkaz L. 16/2016 z dn. 31.12.2016r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Z dniem 5 listopada 2016 r. powołuję komendę Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Meandry” w składzie:
(...)
- phm. Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
(...)

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i instruktorom z poniższych środowisk:
(...)
- 205 WDHS "Adelante" (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
(...)

- Rozkaz L. 1/2017 z dn. 05.01.2017r.

13.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
13.3.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przedłużam do 5 stycznia 2020 r. ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej 730/2017 phm. Marcinowi MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ).

14. Inne
14.1. Informuję, że kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Jesień 2016" ukończyli:
- dh. Olga SAMORAJ (Hufiec Warszawa Praga-Północ);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca nr 1 z dnia 08 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca Warszawa ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuję o decyzji nr 1 z dnia 10 stycznia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2016, przekazanych do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego “GROW” w składzie:
- phm. Marcin Miłko (BOKK/130/2014) - Komendant
- phm. Anna Pruś
- pwd. Elżbieta Sendecka
- pwd. Kamila Wesołowska
2.3.2. Rozwiązuję Komendę Akademii Zielonego Sznura, w składzie:
- pwd. Elżbieta Sendecka - komendantka szkolenia
- pwd. Barbara Murdza
- pwd. Alicja Lewandowska
- pwd. Michał Karwowski

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowego rozwiązuję gromadę 205 WGZ "Askel". Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu zuchowego w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha przewodnika Macieja Tracza z funkcji drużynowego 205 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Aksel”. Maćku, dziękuję Ci za zaangażowanie w prowadzenie gromady.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z §24 pkt. 4 ustało członkostwo w ZHP:
1. phm. Maciej Dziugieł
2. phm. Magdalena Mędrzycka
3. pwd. Grzegorz Nowak
4. pwd. Aleksandra Owczarek
5. pwd. Iwona Zalewska
6. pwd. Justyna Zdzieborska
7. phm. Maciej Zwierzyński

11. Kary organizacyjne

11.1. W związku z niedopełnieniem obowiązku związanego z terminowym opłaceniem podstawowej skłądki członkowskiej za prowadzoną jednostkę, na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam upomnienia, następującym druhnom i druhom:
- pwd. Paulinia Krzemińskiej - 17 WDH Orlęta
- phm. Michał Kazem - Bek - 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
- hm. Robertowi Borzeckiemu - 62 WDHiGZ “Polanie”
- phm. Dorocie Tarkowskiej - 62 WDHS “Nebram”
- phm. Patrycji Hawryluk - 71 WDHiGZ “im. Pułku Baszta”; 71 WGZ “Arkana Alchemii”
- dh. Anie Parvi - 71 WDH “Nidus”
- dh. Karolowi Stryjeńskiemu - 71 WDHS “Escensus”
- pwd. Aleksandrze Owczarek - 71 WDHiGZ “Ostoja”
- dh. Aleksandrze Jumerow - 72 WGZ “Niedźwiedzia Gawra”
- pwd. Bartoszowi Miszewskiemu - 73 WDHiGZ “GROT”
- pwd. Emilii Łacińskiej (z d. Skrzypińskiej) - 73 WDH Próbna
- pwd. Mateuszowi Wnukowi - 73 WDH “Sensorium”
- pwd. Jakubowi Żychowiczowi - 73 WDHS “Trzeci Biegun”
- phm. Piotrowi Jaskółowskiemu - 84 WDHiGZ “Knieja”
- dh. Małgorzacie Pysiak - 84 WDH “Ruwenzori”
- pwd. Marcie Łopacińskiej - 205 WDHS “Adelante”
- phm. Marcinowi Miłko - 206 WDH “Wiśniowieccy”; 206 KI Szczepany
- hm. Sylwia Małkowska (z d. Kunicka) - 273 KI Bazyliszek
- phm. Magdalenie Mędrzyckiej - 273 WDHS Sawa”
- pwd. Grzegorzowi Nowakowi - 273 WDW “Pięść”
- phm. Weronika Szatkowska - HWDW “Trzask”.
Na uregulowanie i wyjaśnienie nieścisłości związanych z nieuregulowanymi składkami wyznaczam czas do 31 stycznia 2017r. W kwestii wyjaśnień proszę kontaktować się z Szefem Biura Hufca - pwd. Maciejem Traczem.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Ostatnio zmieniany czwartek, 19 styczeń 2017 18:39

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.