Znajdź rozkaz

Rozkaz L.3/2017 z dnia 4 lutego 2017 r.

Warszawa, 04 luty 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 03/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi:

- Rozkaz L. 2/2017 z dn. 20.01.2017r.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam z funkcji instruktora Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” następujące druhny i druhów:
- (...);
- hm. Magdalena DĄBROWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Barbara KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Ewa SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Paulina SOLIWODA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- (...).

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam nagany za nierzetelność i nieterminowość w rozliczeniu obozu HAL’2016:
- phm. Wawrzyńcowi WOJSZKO-KOŁODYŃSKIEMU (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
- (...).

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Pochwały
Na wniosek Pilota Chorągwi udzielam pochwały harcerzom i instruktorom z 64 WDH „Skaut”, 64 WWDH „Fregata” oraz Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Lewa Knaga” z Hufca Warszawa Praga-Północ za godne i pełne poświęcenia reprezentowanie ZHP podczas Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju skautom z Litwy i Łotwy podczas rejsu żaglowcem flagowym Związku s/y Zawisza Czarny.

14. Inne
14.1. Podaję do wiadomości aktualny wykaz instruktorów Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”:
- ​ ​hm. Magdalena DĄBROWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- hm. Ewa SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca nr 2 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków na rok 2017 do Strategii Rozwoju ZHP. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy, ul. Dziatwy 6, Warszawa.
3.2.2. Rozwiązuję gromadę zuchową 351 WGZ “Strażnicy Wilczej Doliny”.
3.2.3. ​Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny próbnej drużynie działającej przy Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół ZIemi, ul. Porajów 2 w Warszawie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję sam. Karolinę Bińkowską - opiekun: wyw. Mateusz Adamski, na funkcję drużynowej próbnej gromady zuchowej działającej przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy, ul. Dziatwy 6, Warszawa.
3.3.2. Zwalniam druhnę Annę Parvi z funkcji drużynowej 71 WDH “Nidus”.
3.3.3. Mianuję phm. Wawrzyńca Wojszko-Kołodyński na funkcję drużynowego 71 WDH “Nidus”.
3.3.4. Zwalniam druhnę pwd. Aleksandrę Domeradzką z funkcji drużynowej 351 WGZ “Strażnicy Wilczej Doliny”.
3.3.5. Zwalniam druhnę Agatę Więch z funkcji drużynowej drużyny próbnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół ZIemi, ul. Porajów 2 w Warszawie.

4. Kręgi, kluby

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów
4.2.1. ​Na wniosek Komendanta Szczepu phm. Marcina Miłko rozwiązuję Krąg Instruktorski “Szczepany”.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Zwalniam z funkcji Przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego dh. phm. Kamilę Czaplę.

11. Kary organizacyjne

11.1. W związku z niedopełnieniem obowiązku związanego z terminowym opłaceniem podstawowej składki członkowskiej za prowadzoną jednostkę, na podstawie § 27 Statutu ZHP udzielam nagany, następującym druhnom i druhom:
- pwd. Paulinia Krzemińskiej - 17 WDH “Orlęta”
- phm. Michał Kazem - Bek - 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
- phm. Patrycji Hawryluk - 71 WDHiGZ im. Pułku Baszta; 71 WGZ “Arkana Alchemii”
- dh. Anie Parvi - 71 WDH “Nidus”
- dh. Karolowi Stryjeńskiemu - 71 WDHS “Escensus”
- pwd. Bartoszowi Miszewskiemu - 73 WDHiGZ “GROT”
- dh. Małgorzacie Zych - 84 WDH “Ruwenzori”
- phm. Magdalenie Mędrzyckiej - 273 WDHS Sawa”
- pwd. Grzegorzowi Nowakowi - 273 WDW “Pięść”
- phm. Weronika Szatkowska - HWDW “Trzask”.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
1. phm. Magdalena Mędrzycka
2. pwd. Grzegorz Nowak
3. pwd. Aleksandra Owczarek
4. pwd. Justyna Zdzieborska
5. pwd. Iwona Zalewska

13.2. Informuję, że z dniem 31 grudnia 2016 r. rozkaz L. 15/2016 przywracam na pełnione dotychczas funkcje (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru) druhnę pwd. Sylwię Celińską.

13.3. Zgodnie z pkt. 131.1. Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 112/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, wyznaczony zostaje 3 miesięczny okres na doprowadzenie działalności jednostki do zgodności z przepisami ZHP (który upływa 04 maja 2017r.), dla poniżej wymienionych podstawowych jednostek organizacyjnych:
1. 17 WDH “Orlęta”
2. 17 WGZ “Mieszkańcy Zaginionego Grodu”
3. 62 WDHS “Nebram”
4. 71 WDH “Nidus”
5. 71 WDH “Escensus”
6. 73 WDH “Sensorium”
7. 84 WDH “Ruwenzori”
8. 84 WDH “Dąbrowa”
9. 84 WDHS “Kremenaros”
10. 205 WDHS “Adelante”
11. 206 WDH “Wiśniowieccy”
12. 273 WGZ “Poszukiwacze Eldorado”
13. 273 WDHS “Sawa”
14. 273 WDW “Pięść”
15. HWDW “Trzask”

13.4. W związku z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn, zgodnie z pkt. 11, wzywa się do przedstawienia w terminie do dnia 28 lutego 2017r. planu naprawczego dla szczepu 205 WDHiGZ im. Gen. Mariusza Zaruskiego.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 2/2017 z dnia 14.01.2017r. w punkcie 11 błędnie podano: - było: pwd. Aleksandra Owczarek - 71 WDHiGZ “Ostoja”, powinno być: pwd. Aleksandra Owczarek - 72 WDHiGZ “Ostoja” - było: dh. Małgorzacie Pysiak - 84 WDH “Ruwenzori”, powinno być: dh. Małgorzata Zych - 84 WDH “Ruwenzori”.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.