Znajdź rozkaz

Rozkaz L. 6/2017 z dnia 07 kwietnia 2017 r.

Warszawa, 07 kwietnia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 06/2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP Ls.1/2017 z dnia 22.02.2017 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
(...)
11.1.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Stołeczna ZHP - hm. Krzysztof NAJBERG
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
1. pwd. Joanna WOŁOWICZ Celestynów
2. pwd. Adrianna ARTYCH Legionowo
3. pwd. Aleksandra CZAPSKA Legionowo
4. phm. Urszula CZAPSKA Legionowo
5. phm. Paweł MAJKOWSKI Otwock
6. pwd. Agnieszka RAK Otwock
7. phm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA Pruszków
8. pwd. Bogumiła ORŁOWSKA Pruszków
9. pwd. Weronika RZĄDKOWSKA Pruszków
10. pwd. Alicja LEWANDOWSKA Warszawa Praga-Północ
11. pwd. Ewelina NASIADKO Warszawa Praga-Północ
12. pwd. Grzegorz NOWAK Warszawa Praga-Północ
13. pwd. Piotr SIKORSKI Warszawa Praga-Północ
14. pwd. Paulina SIWEK Warszawa Praga-Północ
15. pwd. Ewa TOMSZYS Warszawa Praga-Północ
16. pwd. Zuzanna WANIEK Warszawa Praga-Północ
17. pwd. Aleksandra CIOK Warszawa-Mokotów
18. pwd. Mateusz GAWEŁ Warszawa-Mokotów
19. pwd. Kamila GAWEŁ Warszawa-Mokotów
20. pwd. Marek MISIUREWICZ Warszawa-Mokotów
21. pwd. Elżbieta PINDELSKA Warszawa-Mokotów
22. pwd. Andrzej CHLEBICKI Warszawa-Ochota
23. pwd. Andrzej GRUZA Warszawa-Ochota
24. pwd. Dorota WIŚNIEWSKA Warszawa-Ochota
25. pwd. Karolina KUCHARSKA Warszawa-Praga-Południe
26. pwd. Matylda KUCZYŃSKA Warszawa-Praga-Południe
27. pwd. Marta POTOCKA Warszawa-Praga-Południe
28. phm. Iwona SEKUŁA-JASTRZĘBSKA Warszawa-Praga-Południe
29. pwd. Angelika PAWEŁAS Warszawa-Wola
30. phm. Barbara SKWARCZYŃSKA Warszawa-Wola
31. pwd. Ilona SUCHENEK Warszawa-Wola
Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom - drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.3/2017 z dnia 07.03.2017 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.1. Mianuję na funkcje instruktorek Biura GK ZHP:
- phm. Patrycję HAWRYLUK – Chorągiew Stołeczna,
(...)

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2017 z dn. 29.03.2017r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Przewodnikowskiego dla dorosłych „Meandry III” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...)
- phm. Magdalenę ŚWIĘTOCHOWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14. Inne
14.2. Informuję, że Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody” ukończyli:
- phm. Elżbieta SENDECKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14.3. Informuję, że Kurs Przewodnikowski "Meandry III" ukończyli:
- dh. Katarzyna SOBCZYŃSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
14.4. Informuję, że warsztaty opiekunów prób instruktorskich ukończyli:
- pwd. Maciej TRACZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
- pwd. Weronika WYSZOMIERSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.5. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski Wood Badge ukończyli:
- pwd. Weronika WYSZOMIERSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.6. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa sportowego podczas Zawodów Pływackich Chorągwi Stołecznej ZHP 2017 i serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom:
Kategoria: Płotki - Dziewczęta
(...)
II. Zofia SEMĘTKOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
III. Emilia Tworek (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
Kategoria: Płotki - Chłopcy
I. Gustaw SZRAJNER (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Kategoria Pstrągi - Dziewczęta
(...)
III. Julia NOWAKOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ)
(...)
Kategoria: Szczupaki - Chłopcy
I. Patryk SADOWSKI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Kategoria: Rekiny - open
I. Robert NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
(...)
Sztafeta
I. Hufiec Warszawa-Praga Północ (w składzie: Robert NASIADKO, Karol PIOTROWSKI, Patryk SADOWSKI, Gustaw SZRAJNER);
(...)
14.7. Serdecznie dziękuję organizatorom Zawodów Pływackich Chorągwi Stołecznej ZHP 2017.
Szczególne podziękowania kieruję do hm. Piotra NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ) za koordynację wydarzenia, zebranie kadry i realizację. Dziękuję za wsparcie hm. Maciejowi KĄDZIELSKIEMU (Hufiec Warszawa-Wola), hm. Jędrzejowi KUNOWSKIEMU (Hufiec
Warszawa-Praga-Północ), hm. Marcinowi Adamskiemu (Hufiec Warszawa-Mokotów), oraz pozostałym członkom Zespołu Pilota i kadrze wodniackiej z Hufców Warszawa-Praga-Północ i Warszawa-Praga-Południe.
15. Sprostowania
15.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w załączniku nr 1 do rozkazu w punkcie 32 błędnie podano przydział służbowy komendantki zimowiska:
było: phm. Elżbieta Sendecka (Hufiec Warszawa-Praga-Południe); powinno być: phm. Elżbieta Sendecka (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje
1.2.1. Informuję, iż po rozpatrzeniu odwołań oraz dopełnieniu statutowych obowiązków, potwierdzam czynne prawa wyborcze, na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r., następującym Instruktorom:
- pwd. Martyna Morawska - drużynowa 72 WDH Knieja,
- phm. Anna Świerczyńska - szefowa Klubu Kajakowego „Nurt",
- phm. Michał Kazem-Bek - komendant Szczepu 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego,
- pwd. Aleksandra Owczarek - komendantka szczepu 72 WDHiGZ Ostoja.
1.2.2. Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, odbędzie się 22 kwietnia 2017 r., w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Kondratowicza 20. Rejestracja uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego rozpocznie się od godziny 9.00. Otwarcie Zjazdu Nadzwyczajnego odbędzie się o godzinie 9.30.
1.2.3 Podaję do wiadomości projekt Porządku oraz Regulaminu Obrad podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca w dniu 22 kwietnia 2017r. (w załączeniu).

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowego rozwiązuję 273 WDW “Pięść”. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu wędrowniczego działających w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druha przewodnika Grzegorza Nowaka z funkcji drużynowego 273 WDW “Pięść”. Grzegorzu, dziękuję Ci za stworzenie i prowadzenie jednej z nielicznych drużyn wędrowniczych w naszym hufcu. Mam nadzieję, że znajdziesz inne pole służby i będziesz nadal wsparciem dla
Komendantki Szczepu 273 WDHiGZ Mazowsze.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 kwietnia 2017 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhna Grzegorza Waszkiewicza, opiekun: phm. Marcin Miłko.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 kwietnia 2017r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Aleksandrze Owczarek., opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje druhna Dorota Nasiadko.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
- pwd. Aleksandra Barcz
- pwd. Paulina Jaczyńska
- pwd. Michał Karwowski
- phm. Michał Kazem-Bek
- pwd. Monika Kędzierska (z d. Gomoła)
- pwd. Bartosz Miszewski
- pwd. Martyna Morawska
- pwd. Grzegorz Nowak
- phm. Aleksandra Owczarek
- phm. Weronika Szatkowska
- phm. Anna Świerczyńska
- pwd. Marcin Świerczyński
- pwd. Ewa Tomszys
- pwd. Jakub Żychowicz

13.2. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo druhnie hm. Magdalenie Dąbrowskiej.

13.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, druhna Dorota Nasiadko: uzyskuje przydział służbowy i nabywa członkostwo, nabywa prawo noszenia odznak organizacyjnych uzyskanych w okresie przed ustaniem członkostwa, może wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej komisji stopni, zgodnie z przydziałem służbowym.

13.4. Powołuję Kapitułę Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra" działającej przy hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. W skład Kapituły Stopni Wędrowniczych, powołuję druhny i druhów:
- phm. Weronika Szatkowska HR (przewodniczącą Kapituły Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra")
- dh. Przemysław Dziewit HO (przewodniczący kapitułu - stopień wędrowniczy Harcerka Orla/Harcerz Orli)
- phm. Aleksandra Owczarek HR - członek
- phm. Barbara Murdza HR - członek

13.5. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerka Orla/Harcerz Orli następującym druhnom i druhom:
- HBS Magdalena Furman (opiekun Przemysław Dziewit HO)
- Samarytanki Iga Łukaszewicz (opiekun Piotr Kieliszek HO)
- Ćwika Bartosz Pergóła (opiekunka hm. Justyna Rędzikowska HR)

13.6. Niniejszym informuję, że po przeprowadzonych rozmowach z Komendantką szczepu 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego i przedstawionym planem naprawczym wspomnianego szczepu, zostaje wdrożony plan naprawczy z terminem końcowym przypadającym na 31 grudnia 2018 r. W terminie tym szczep ma realizować przedstawiony plan naprawczy i spełnić wymagania określone w Uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 156/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Ostatnio zmieniany piątek, 21 kwiecień 2017 21:48

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.