Znajdź rozkaz

Rozkaz L. 7/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Warszawa, 21 kwietnia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 07/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 6/2017 z dn. 10.04.2017r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Poza horyzont” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...)
- phm. Marcina MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga Północ).

14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski "Poza Horyzont" ukończyli:
(...)
- pwd. Bartosz ROMANIUK (Hufiec Warszawa-Praga Północ).
14.2. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „T.A.R.D.I.S.II” ukończyli:
(...)
- dh. Patrycja KACZEWSKA (Hufiec Warszawa Praga Północ);
(...)
- dh. Katarzyna TRATKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Odwołuję ze składu Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej:
- phm. Marcina Miłko - przewodniczący Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej,
- pwd. Piotr Murawski - członek,
- pwd. Bartosz Miszewski - członek.
1.1.2. Odwołuję Szczepowe Komisje Inwentaryzacyjne, w składzie:

Szczep 17 WDHiGZ
Cezary Zagajewski
Mateusz Ościak
Patrycja Sokolik

Szczep 62 WDHiGZ Polanie
phm. Mariusz Borzecki
pwd. Agata Kierzkowska
pwd. Paulina Siwek

Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta
phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
pwd. Maria Ramus
Przemysław Dziewit

Szczep 72 WDHiGZ Ostoja
pwd. Martyna Morawska
Julia Jarosz
Karol Kozakiewicz

Szczep 73 WDHiGZ Grot
pwd. Bartosz Romaniuk
Filip Hajnus
Paweł Możdżyński

Szczep 84 WDHiGZ Knieja
pwd. Paulina Jaczyńska
Martyna Gadomska
Agata Alberska

Szczep 205 WDHiGZ im. Gen. Mariusza Zaruskiego
pwd. Maciej Tracz
Monika Oleksiewicz-Baran
Eryk Matowski

Szczep 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich
Krzysztof Korzeb
Grzegorz Waszkiewicz
Aleksandra Korzeb

Szczep 273 WDHiGZ Mazowsze
hm. Marek Dylewski
pwd. Justyna Kunicka
pwd. Stanisław Salomoński

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż po rozpatrzeniu odwołań oraz dopełnieniu statutowych obowiązków, potwierdzam czynne prawa wyborcze na Zjeździe Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r., następującym Instruktorom:
- dh. Grzegorz Waszkiewicz - drużynowy próbnej ,
- pwd. Aleksandra Barcz - drużynowa 84 WDHS “Kremenaros”
- dh. Jakub Ejduk - drużynowy 84 WDH Dąbrowa
- pwd. Weronika Wyszomierska - członek Sztabu Namiestnictwa Zuchowego
- pwd. Bartosz Miszewski - Komendant Szcze[u 73 WDHiGZ Grot, członek KRH,
- pwd. Jakub Żychowicz - członek HBI, szef Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia REVERS, drużynowy 73 WDHS Trzeci Biegun
- dh. Karolina Sadurska - drużynowa 273 WGZ “Poszukiwacze”
1.2.2. Informuję o decyzji nr 5 z dnia 09 kwietnia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

3. Gromady, drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Zmieniam nazwę 273 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Poszukiwacze Eldorado” na 273 Warszawską Gromadę Zuchową “Poszukiwacze”.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych działającej przy szczepie 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich. Drużyna będzie działać przy VII Ogródku Jordanowskim w Warszawie ul. Namysłowska 21.
3.2.2. Na wniosek drużynowego rozwiązuję 206 WDH Wiśniowieccy. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek szczepu 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druha Grzegorza Waszkiewicza na drużynowego próbnej Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych działającej przy szczepie 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich.
3.3.2. Zwalniam druhnę Kingę Możdżyńską z funkcji drużynowej 273 WGZ Poszukiwacze Eldorado. Kinga dziękuję Ci za prowadzenie gromady i poświęcony czas.
3.3.3. Mianuję druhnę Karolinę Sadurską na funkcję drużynowej 273 WGZ “Poszukiwacze”.
3.3.4. Zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji drużynowego 206 WDH Wiśniowieccy.
Marcin dziękuję Ci za pełnienie funkcji drużynowego. Wiem, że decyzja o rozwiązaniu przez Ciebie drużyny nie była łatwa, ale całkowicie ją rozumiem. Mam nadzieję, że pozostałe pełnione przez Ciebie funkcje przyniosą Tobie wiele radości i satysfakcji.

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje druh Jan Raczko.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru):
- pwd. Weronika Wyszomierska.

13.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2017 z dnia 26.03.2017r. w pkt. 7 i 37 załącznika z głosem decydującym głosem błędnie wpisano pwd. Konrada Czaplińskiego - członek retmanatu hufca i Beatę Ryjewską - członek retmanatu hufca.

13.3. Przekazuję, w załączeniu uaktualnioną listę, członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie, z głosem decydującym.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 5/2017 z dnia 26.03.2017r. w pkt. 14 załącznika z głosem decydującym głosem błędnie podano stopień instruktorski. Było: pwd. Agata Kunicka, powinno być hm. Agata Kunicka.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Ostatnio zmieniany piątek, 21 kwiecień 2017 21:48

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.