Znajdź rozkaz

Rozkaz L. 10/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                            Warszawa, 3 lipca 2017 r.

Komendant Hufca Warszawa-Praga-Północ

im. Wigierczyków

Rozkaz L. 10/2017

7.       Mianowania instruktorów

7.1.     Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

a.     Adama Burdow-Gołoś (Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego) - opiekun: phm. Michał Kazem-Bek.

b.    Aleksandrę Moch (84 WDH "Dąbrowa") - opiekun phm. Marcin Miłko.

c.     Karolinie Sadurskiej (273 WDHiGZ „Mazowsze”) - opiekun phm. Magdalena Mędrzycka.

7.2.     Otwarcie próby na stopień przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Patrycji Sokolik Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego) - opiekun: phm. Michał Kazem-Bek.

7.3.     Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza następującym druhnom i druhom:

          a.     pwd. Agnieszce Kierzkowskiej (Szczep 62 WDHiZ „Polanie”) - opiekun: hm. Robert Borzecki.

          b.     pwd. Bartoszowi Romaniukowi (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Robert Borzecki.

          c.     pwd. Kamili Wesołowskiej (Szczep 71 WDHiGZ „Baszta”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Przemysław Łaciński.

7.4.     Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Pawłowi Szlaskiemu (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, Komenda Hufca) - opiekun: hm. Ewa Sidor.

7.5.     Przyjęcie w poczet Instruktorów

7.5.1. Z dniem 30 czerwca 2017 r. przyjmuję przewodnika Przemysława Dziewita w poczet Instruktorów ZHP.

13.      Inne

13.1.   Informuję, że w poprzednim rozkazie wydanym w dniu 14 czerwca 2017 r. doszło do omyłki polegającej na przypisaniu błędnego numeru rozkazu. Rozkaz wydany w dniu 14 czerwca 2017 r. powinien nosić numer L. 9/2017.

13.2.   Informuję, że w Uchwale Komendy Hufca nr 2 (stanowiącej Załącznik nr 2 do Rozkazu z dnia 14 czerwca 2017 r.), w ust. 1 pkt 1.2 doszło do omyłki polegającej na wskazaniu błędnej wysokości dodatkowej składki zadaniowej. Poprawna wysokość składki dla uczestników obozu harcerskiego powinna wynosić 1450 zł/os.

13.3.   Informuję, że Komenda Hufca planuje organizację Zbiórki Wyborczej Delegatów na XL Zjazd ZHP oraz Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 30 września 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminach przewidzianych przez regulacje wewnętrzne Związku.

13.4.   Informuję o zatwierdzeniu przez Komendę Hufca oraz podaję do wiadomości treść Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Rozkazu.

13.5.   W związku z nieopłaceniem obowiązkowej składki członkowskiej informuję, że następujące osoby utraciły członkostwo w ZHP:

¾      pwd. Małgorzara Godłoża 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      hm. Agata Kunicka 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      hm. Sławomir Kunicki 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Justyna Ładno (z d. Kunicka) 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Grzegorz Nowak 273 WDHiGZ „Mazowsze”,

¾      pwd. Stanisław Salomoński 273 WDHiGZ „Mazowsze”.

13.6.   W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję:

¾      druhnę pwd. Sylwię Celińską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druhnę pwd. Ewę Kalinowską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druhnę pwd. Dorotę Tarkowską w poczet instruktorów hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP  wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾      druha Michała Góreckiego w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

¾      druhnę Marię Suchocką w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhnie możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

¾      druha Rafała Suchockiego w poczet członków hufca z ważnością od 27 czerwca 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Komendant Hufca

Ostatnio zmieniany niedziela, 10 wrzesień 2017 18:45

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.