Znajdź rozkaz

Rozkaz L. 12/2017 z dnia 29 września 2017 r.

Warszawa, 29 września 2017 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. W związku z przyjęciem w 2007 r. bohatera Hufca, zarządzam obchody X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków, które potrwają od 1 do 30 października 2017 r.

W ramach obchodów zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

¾     Zbiórka polowa Hufca – 7 października 2017 r.,

¾     Konferencja instruktorska oraz gra dla kadry Hufca – 14 października 2017 r.,

¾     Rajd rowerowy Hufca. – 21 października 2017 r.

Zachęcam wszystkie jednostki Hufca do uczestnictwa w powyższych przedsięwzięciach.

Jednocześnie zobowiązuje drużynowych do przeprowadzenia w okresie od 1 października do 30 października zbiórek gromad/drużyn poświęconych Wigierczykom.

2.       Hufiec

2.2.    Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Powołuję Zespół ds. organizacji obchodów X-lecia nadania Hufcowi imienia Wigierczyków w składzie:

¾     phm.. Bartosz Romaniuk – Szef zespołu,

¾     hm. Michał Cyrkunowicz – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     pwd. Paulina Siwek – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     Paweł Możdżyński – Członek zespołu ds. organizacji Zbiórki polowej,

¾     hm. Michał Górecki – Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz gry dla kadry Hufca,

¾     phm. Rafał Suchocki - Członek zespołu ds. organizacji Konferencji instruktorskiej oraz gry dla kadry Hufca,

¾     phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko – Kołodyński - Członek zespołu ds. organizacji Rajdu rowerowego.

2.2.2. Powołuję Zespół kwatermistrzowski Hufca w składzie:

¾     phm. Kamila Wesołowska – Kwatermistrz Hufca,

¾     Paweł Możdżyński – Członek zespołu.

2.2.3. Zwalniam hm. Sławomira Postka z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 25 września 2017 r. na jego własną prośbę.

2.2.4. Zwalniam hm. Sławomira Postka z pełnienia obowiązków członka Zespołu Kadry Kształcącej na jego własną prośbę.

Dziękuję druhowi Sławomirowi za zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek Komendanta Szczepu 273 WDHiGZ rozwiązuję 273 Warszawską Gromadę Zuchową „Poszukiwacze”.

Członkom gromady zalecam przejście do 71 WGZ „Strażnicy Kraczaru” oraz 351 Próbnej WGZ „Wilcza Dolina”.

3.2.2. Na wniosek Komendanta Szczepu 62 WDHiZ rozwiązuję 62 Warszawską Gromadę Zuchową „Bolkowi Rycerze”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 273 WGZ „Poszukiwacze” dh. Karolinę Sadurską.

3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 62 WGZ „Bolkowi Rycerze” pwd. Paulinę Siwek.

Paulino dziękuję Ci za Twoją determinację i instruktorską postawę, którą można było obserwować przez ostatnie lata pełnienia funkcji. Niejednokrotnie można było obserwować w Twoim działaniu te elementy, które powinny być naturalne dla każdego drużynowego działającego w naszym Hufcu. Życzę dalszego rozwoju na nowych polach służby.

3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 62 WDH „Wyssogota” pwd. Jakuba Jasińskiego.

3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 62 WDH „Nebram” phm. Dorotę Tarkowską.

3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 62 WDH „Wyssogota” phm. Agnieszkę Kierzkowską.

3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowego 62 WDH „Nebram” pwd. Jakuba Jasińskiego.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny/ druhów:

¾     Karolinę Bińkowską sam. (próbna 351 WGZ) - opiekunka: phm. Magdalena Mędrzycka.

¾     Adriana Rejniaka HO (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDH "Adsum") - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnom:

¾     Idze Łukaszewicz (HWDW "Bojkot") - opiekunka phm. Weronika Szatkowska,

¾     Natalii Woch (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDH "Nidus") - opiekunka: phm. Patrycja Kabala.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem przyjmuję przewodnika Pawła Szlaskiego w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 14 czerwca 2017 r. przyjmuję przewodnika Grzegorza Waszkiewicza w poczet instruktorów ZHP.

7.5.3. Z dniem 7 sierpnia 2017 r. przyjmuję przewodnika Adama Skorupskiego w poczet instruktorów ZHP.

7.6. Potwierdzenie stopni instruktorskich

7.6.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. potwierdzam stopień przewodniczki druhnie Marii Suchockiej.

7.6.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września 2017 r. potwierdzam stopień podharcmistrza druhowi Rafałowi Suchockiemu.

13. Inne

13.1. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję:

¾     druhnę pwd. Małgorzatę Godłożę w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druhnę hm. Agatę Kunicką w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druha hm. Sławomira Kunickiego w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druhnę pwd. Justynę Ładno w poczet członków hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

¾     druha pwd. Stanisława Salomońskiego w poczet instruktorów hufca z ważnością od 6 września 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP wraz z pełnionymi dotychczas funkcjami (nie dotyczy mianowania na funkcje z wyboru).

13.2. Publikuję aktualną listę osób z czynnym prawem wyborczym na Zbiórkę wyborczą Delegatów na XL Zjazd ZHP oraz Zjazd sprawozdawczy Hufca (Lista stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

13.3. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej w części przypadającej na podstawową jednostkę organizacyjną oraz Hufiec w IV kwartale 2017 r. oraz I, II, III i IV kwartale 2018 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do rozkazu).

13.3. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięcia hufcowego, tj. Zbiórki polowej Hufca organizowanej w dniu 7 października 2017 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 3 do rozkazu).

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Ostatnio zmieniany niedziela, 05 listopad 2017 10:47

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.