Znajdź rozkaz

Rozkaz L.17/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

Rozkaz L.17/2017

 

1. Informacje

1.2. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.11/2017 z dnia 11 września 2017 r.

5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich w dniu 11 września 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów:
- hm. Michała GÓRECKIEGO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Z dniem 9 września 2017 na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 9 września 2021 r.:
- pwd. Marcie ŁOPACIŃSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

1.2.2. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.13/2017 z dnia 17 października 2017 r.

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.2. Zwalniam z dniem 8 marca 2017 r. hm. Magdalenę MICHALAK (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z pełnienia obowiązków w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dziękuję druhnom za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 następującym komendantom hufców:
- hm. Przemysławowi ŁACIŃSKIEMU – komendantowi Hufca Warszawa-Praga-Północ;

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 12 października 2021 r. phm. Mateuszowi WNUKOWI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Szefa Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.2. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Członka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.1.3. Zwalniam hm. Sławomira Postka z funkcji Członka Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.4. Zwalniam phm. Anię Pruś z funkcji Członkini Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.5. Zwalniam pwd. Jakuba Żychowicza z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.6. Zwalniam pwd. Piotra Sikorskiego z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.7. Mianuję pwd. Piotra Sikorskiego na funkcję Członka Biura Hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Ewę Sidor Szefową Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.2. Mianuję phm. Agnieszkę Kierzkowską Członkinią Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.2.3. Mianuję dh. Macieja Zwierzyńskiego Szefem Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.2.4. Mianuję phm. Martę Łopacińską Członkinią Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.5. Mianuję pwd. Grzegorza Waszkiewicza Członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Zespół Wigierski w składzie:
- hm. Michał Cyrkunowicz – Szef Zespołu,
- hm. Witold Pietrusiewicz,
- hm. Michał Górecki,
- hm. Robert Borzecki,
- phm. Aleksandra Owczarek,
- phm. Mariusz Borzecki,
- phm. Jacek Wawrzynie Wojszko-Kołodyński.
Główne cele i zadania stawiane przed Zespołem na trwający rok harcerski zawiera Załącznik nr 1.
2.3.2. Rozwiązuję Sztab Warsztatów instruktorskich dla RSZ Harcerstwo, które odbyły się w terminie 3-5 listopada 2017 r. na Białorusi i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:
- hm. Katarzyna Rytko – Szefową Warsztatów (SOKK 222/2017),
- hm. Michał Cyrkunowicz – członek,
- phm. Bartosz Romaniuk – członek.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wkład w szerzenie standardów pracy instruktorskiej za granicami naszego kraju.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję i otwieram okres próbny 205 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Arena”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” przy ul. Samarytanki 11/13.
3.2.2. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Uroczysko”.
3.2.3. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerek Starszych „Tundra” z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.2.4. Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny 351 Warszawskiej Gromadzie Zuchowej „Wilcza Dolina” – Drużynowa pwd. Karolina Bińkowska.
3.2.5. Rozwiązuję 206 próbną Warszawską Gromadę Zuchową „Laiquendi”.
3.2.6. Rozwiązuję Hufcową Warszawską Drużynę Wędrowniczą „Trzask”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowego 205 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Arena” dh. Eryka Matowskiego.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Uroczysko” pwd. Jana Raczko.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerek Starszych „Tundra” phm. Aleksandrę Owczarek z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” dh. Kingę Mieszałę.
Dziękuję Ci za pracę włożoną w rozwój drużyny i co istotne wychowanie następcy do przejęcia funkcji. Tylko świadome działania mające na celu przygotowanie przybocznego do przejęcia funkcji drużynowego może zapewnić ciągłość działania jednostki na dotychczasowym poziomie. Cieszę się, że Ci się to udało
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” pwd. Michała Karwowskiego.
3.3.6. Zwalniam z funkcji drużynowej 206 próbnej Warszawskiej Gromady Zuchowej „Laiquendi” dh. Natalię Kalinowską.
3.3.7. Zwalniam z funkcji drużynowej Hufcowej Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Trzask” phm. Weronikę Szatkowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny:
- Beatę Ryjewską (Retmanat Hufca, KIiS "Bliza") - opiekunka hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska,
- Różę Wieczorek (64 WDH "Skaut") - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnom i druhom:
- Witoldowi Kamińskiemu ćw. (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
- Patrycji Szczęsnej sam. (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", WDW "Halny") - opiekun phm. Daniel Iwanicki.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie:
- pwd. Aleksandrze Barcz HR (Szczep 84 WDHiGZ "Knieja") - opiekunka hm. Monika Kubacka.

13. Inne

13.1. Nadaję imię "Per aspera ad astra” Kapitule Stopni Wędrowniczych Hufca.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” przyznaję stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego:
- dh. Idze Łukaszewicz,
- dh. Bartoszowi Pergółowi.

13.3. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druha Macieja Zwierzyńskiego w poczet członków Hufca z ważnością od 3 listopada 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.12/2017 w pkt 13.1 omyłkowo wskazano: "- druha pwd. Stanisława Salomońskiego", a powinno być "- druha pwd. Stanisława Salamońskiego". Za omyłkę przepraszam.

 

Czuwaj!

 

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 listopad 2017 18:46

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.