Znajdź rozkaz

Rozkaz L.1/2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Rozkaz L.1/2018

 1. Informacje

1.2.        Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.10/2017 z dnia 30września 2017 r.


3. Główna Kwatera ZHP
3.2.              Mianowania
3.2.11         Mianuję na funkcję instruktorów ds. technicznych w Inspektoracie Technicznym Druhów:
- hm. Krzysztofa NAJBERGA – Chorągiew Stołeczna.

1.2.2.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.11/2017 z dnia 15 października 2017 r.

3.3               Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1.           Powołuję komendę Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju 2017 w składzie:
- phm. Patrycja KABALA – Chorągiew Stołeczna,

1.2.3.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

11.3.            Pochwały i wyróżnienia
11.3.1.        Dziękuję i udzielam pochwały za pomoc przy organizacji kursu dla kadry kształcącej "Metodyk!” następującym druhnom i druhom:
- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna,
- phm. Weronika SZATKOWSKA – Chorągiew Stołeczna.
11.3.            Pochwały i wyróżnienia
11.3.1.        Dziękuję wszystkim mianowanym instruktorom Głównej Kwatery ZHP, a także pracownikom GK ZHP za służbę na rzecz naszej organizacji, dziękuję za Wasz wkład
i zaangażowanie:

Stopień Imię Nazwisko Chorągiew  Wydział Zespół

 

 hm.  Robert BORZECKI  Stołeczna

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

instruktor ds. specjalności historyczno–rekonstrukcyjnej

 hm.  Krzysztof NAJBERG Stołeczna 

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

instruktor ds. technicznych

 hm.  Ewa  SIDOR  Stołeczna 

Wydział Wsparcia Metodycznego

kierowniczka wydziału

 phm. Weronika SZATKOWSKA  Stołeczna 

Wydział Wsparcia Metodycznego

instruktorka zespołu wędrowniczego

 phm. Anna

ŚWIERCZYŃSKA

 Stołeczna 

Wydział Wychowania Wodnego

instruktorka wydziału

 hm. Ewa SIDOR  Stołeczna 

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

instruktorka

 pwd.  Aleksandra  BARCZ  Stołeczna 

Wydział Komunikacji i Promocji

instruktorka wydziału

 phm.  Patrycja

 KABALA
(HAWRYLUK)

 Stołeczna 

Wydział Organizacyjny

instruktorka Biura GK ZHP


1.2.4.     Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.16/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

 1. Hufce
  2.3.              Podanie do wiadomości wyników wyborów
  2.3.1.           Podaję do wiadomości wyniki wyborów komendanta i komendy hufca Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Warszawa-Praga-Północ z dnia 13 maja 2017 r.:
  - hm. Przemysław ŁACIŃSKI – komendant hufca;
  - pwd. Bartosz ROMANIUK – zastępca komendanta;
  -  pwd. Paweł SZLASKI – skarbnik;
  - hm. Ewa SIDOR – członkini komendy;
  - pwd. Kamila WESOŁOWSKA – członkini komendy.
 1. Chorągiew
  3.4.              Mianowania na funkcje
  3.4.3.           Powołuję phm. Katarzynę MURAWSKĄ (Chorągiew Stołeczna) w skład Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia.
  3.4.4.           Powołuję phm. Marcina MIŁKO (Chorągiew Stołeczna) w skład Komendy Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.
  3.4.5.           Z dniem 6 lipca 2017 powołuję Referat Harcerski w składzie:
  - phm. Barbara MURDZA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) – szefowa;
 1. Przydział służbowy
  9.1.              Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
  9.1.1.           Informuję o uzyskaniu przydziału służbowego przez phm. Katarzynę MURAWSKĄ z Hufca Warszawa Praga Północ do Chorągwi Stołecznej.
  9.1.2.           Informuję o uzyskaniu przydziału służbowego przez phm. Marcina MIŁKO z Hufca Warszawa Praga Północ do Chorągwi Stołecznej.
 1. Odznaka Kadry Kształcącej
  13.1.            Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
  13.1.1.        Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
  - phm. Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

1.2.5.     Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

 1. Inne
  14.2.            Informuję o decyzji Kapituły Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 24 września 2017 r. i nadaniu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej w stopniu brązowym następującym druhnom i druhom:
  - 16/III/ST/2017 - hm. Mirosław PROKOP (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 1. Hufiec

2.2.        Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.     Powołuję pwd. Eryka Matowskiego w skład Zespołu Wigierskiego.

2.3.        Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.     Powołuję z dniem 30 grudnia 2017 r. Komisję, której zadaniem będzie przygotowanie spisu z natury, w składzie:
* Alicja Lewandowska – Przewodnicząca,
* Maria Ramus– członek,
* Paweł Możdżyński– członek.

2.3.2.    Powołuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego "ISKRA" w składzie:
- hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK/46/2015),
- phm. Marta Łopacińska (BOKK/1087/2017),
- pwd. Alicja Lewandowska,
- phm. Daniel Iwanicki.

 1. Gromady, drużyny

3.2.        Zmiany organizacyjne
3.2.1.     Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Tundra” z ważnością od dnia 13 stycznia 2018 r.  – Drużynowa phm. Aleksandra Owczarek.
3.2.2.     Na wniosek Drużynowej rozwiązuję 71 Warszawską Gromadę Zuchową „Strażnicy Kraczaru”.
3.2.3.     Powołuję i otwieram okres próbny 351 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych.

3.3.        Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.     Zwalniam z funkcji drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Kremenaros” pwd. Aleksandrę Barcz.
Olu dziękuję Ci za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcony czas na pełnienie funkcji Drużynowej. Ogromną przyjemnością było możliwość obserwowania Twojej służby i współpracy podczas wspólnych przedsięwzięć organizowanych dla drużyn starszoharcerskich. Życzę Ci dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionych funkcji, w tym tych na innych szczeblach organizacji?  
3.3.2.     Mianuję na funkcję drużynowego 84 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Kremenaros” Jakuba Ejduka.
3.3.3.     Zwalniam z funkcji drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Ruwenzori” Małgorzatę Zych.
Dziękuję Ci za pracę włożoną w pracę na funkcji drużynowej. Życzę dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów!
3.3.4.     Mianuję na funkcję drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Ruwenzori” Patrycję Kaczewską.
3.3.5.     Zwalniam z funkcji drużynowego 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” Jakuba Ejduka.
Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i życzę pomyślności w pełnieniu funkcji drużynowego drużyny starszoharcerskiej.
3.3.6.     Mianuję na funkcję drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” pwd. Aleksandrę Moch.
3.3.4.     Zwalniam z funkcji drużynowej 71 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Strażnicy Kraczaru” Katarzynę Hoffmann.
Dziękuję Ci za próbę pogodzenia obowiązków drużynowej z innymi obowiązkami wynikającymi z pozostałych obszarów życia. Nie jest to łatwe i nie zawsze się udaję. Niezwykle trudną decyzją jest decyzja o rezygnacji ze służby po tylu latach w harcerstwie. Życzę Ci dalszych sukcesów i realizacji marzeń.
3.3.5.     Mianuję na funkcję drużynowego 351 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych  pwd. Adama Skorupskiego.

 1. Szczepy, związki drużyn

5.3.        Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1.     Zwalniam phm. Piotra Jaskółowskiego z funkcji Komendanta Szczepu 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Knieja”.
Dziękuje Piotrze za lata służby i przygotowanie następcy. Wierzę, że będziemy mogli nadal korzystać z Twojego doświadczenia.
5.3.2.     Mianuję pwd. Paulinę Jaczyńską Komendantką Szczepu 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Knieja”.
Paulino! Gratuluję odwagi i decyzji- myślę, że to dobra decyzja, która przyniesienie same pozytywy w dalszym rozwoju środowiska. Ściskam kciuki za pomyślność w realizacji postawionych celów!
5.3.3.     Zwalniam phm. Patrycję Kabalę z funkcji Komendantki Szczepu 71 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Baszta”.
Dziękuje Patrycjo za pełnienie powyższej funkcji. Życzę Ci dalszych sukcesów na pozostałych polach służby.
5.3.4.     Mianuję phm. Kamilę Wesołowską Komendantką Szczepu 71 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Baszta”.
Kamilo! Przed Tobą kolejny obszar harcerskiej służby. Wierzę, mając na uwadze Twoją dotychczasową postawę, że przy pomocy kadry Szczepu będziecie wspólnie dążyć do ustalonych celów. Tego Wam życzę
5.3.5.     Zwalniam pwd. Bartosza Miszewskiego z funkcji Komendanta Szczepu 73 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „GROT”.
Dziękuje Bartku za 4,5 roku służby na wskazanej funkcji. Wiem, że było to dla Ciebie nie lada wyzwaniem, ale również powodem do dumy i wewnętrznej satysfakcji. Życzę realizacji marzeń
5.3.2.     Mianuję pwd. Barbarę Murdzę Komendantką Szczepu 73 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „GROT”.
Basiu! Niezmiernie miło mi móc mianować Cię na to funkcję. Tak jak miałem przyjemność powoływać Cię na funkcję zastępowej, przekazywać funkcję drużynowego, tak teraz mianuję Cię na funkcję Komendanta Szczepu. Życzę całemu środowisku nowych wyzwań i jedności w ich realizacji!

 1. Mianowania instruktorów

7.1.        Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druha ćw. Eryka Matowskiego (Szczep 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2.        Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 lutego 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie pion. Małgorzacie Ho-Janeckiej (Szczep 72 WDH "Ostoja", 72 WGZ "Wiewiórczy Szlak") - opiekunka hm. Ewa Sidor.

7.5.        Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 22 września 2014 r. pwd. Karola Stryjeńskiego.
7.5.2.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 19 listopada 2017 r. pwd. Aleksandrę Moch.
7.5.3.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 28 października 2017 r. pwd. Karolinę Bińkowską.
7.5.4.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 6 stycznia 2018 r. pwd. Beatę Ryjewską.
7.5.5.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 13 stycznia 2018 r. pwd. Adriana Rejniaka.
7.5.6.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 11 lutego 2018 r. pwd. Eryka Matowskiego.

7.6.        Potwierdzenie stopni instruktorskich
7.6.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdzam stopień podharcmistrza druhowi Maciejowi Zwierzyńskiemu (HBI, Szczep 84 WDHiGZ "Knieja").

 1. Inne

13.1.      Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 9/WPP/2018 po przeprowadzonych w dniach 9-11 i 16-18 lutego 2018 w Brańszczyku zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” Milenie Kustroń.

13.2.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. Magdzie Furman.

13.3.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej dh. Małgorzacie Pysiak.

13.4.      Informuję o zmianie przydziału służbowego przez pwd. Karolinę Sadurską do Hufca Warszawa Praga Południe z dniem 18 stycznia 2018 r.

13.3.      W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druhnę Dorotę Tarkowską w poczet członków Hufca z ważnością i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhnie możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

13.4.      Informuję, że w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej członkostwo utracili:
- pwd. Małgorzata Godłoża,
- hm. Agata Kunicka,
- hm. Sławomir Kunicki,
- pwd. Justyna Ładno,
- pwd. Stanisław Salomoński.

13.5.      W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez osoby wskazane w pkt 13.4. powyżej, informuję, o przywróceniu ich członkostwa w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji (z wyłączeniem funkcji pochodzących z wyboru).

13.6.      Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty opiekunów prób organizowane 17 grudnia 2017 przez ZKK i KSI Hufca:
1. pwd. Aleksandra Barcz,
2. hm. Krzysztof Najberg,
3. hm. Piotr Nasiadko,
4. pwd. Ewa Tomszys,
5. phm. Maciej Zwierzyński.

13.7.      Udzielam pochwały osobom zaangażowanym w akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju 2017 w ramach działań zorganizowanych w Hufcu. W szczególny sposób pragnę podziękować pwd. Aleksandrze Barcz za skoordynowanie akcji w naszym Hufcu.
Podziękowanie kieruję do osób, które umożliwiły dostarczenie BŚP do wszystkich 4 Urzędów, na terenie których działa nasz Hufiec, tj.:
1. Maja Jaworska – Szczep 62 WDHiZ,
2. Klaudia Birula – Szczep 62 WDHiZ,
3. Piotr Bartuzi – Szczep 62 WDHiZ,
4. Robert Borzecki – Szczep 62 WDHiZ,
5. Paulina Krzemińska – Szczep 17 WDHiZ,
6. Eryk Matowski – Szczep 205 WDHiGZ,
7. Kinga Matulewska– Szczep 205 WDHiGZ,
8. Jakub Raczko– Szczep 72 WDHiGZ,
9. Jan Raczko– Szczep 72 WDHiGZ,
10. Martyna Morawska– Szczep 72 WDHiGZ,
11. Mateusz Wnuk– Szczep 73 WDHiGZ,
12. Bartosz Romaniuk– Szczep 73 WDHiGZ,
13. Aleksandra Barcz– Szczep 84 WDHiGZ,
14. Maciej Zwierzyński– Szczep 84 WDHiGZ,
15. Jakub Ejduk– Szczep 84 WDHiGZ,
16. Patrycja Kaczewska– Szczep 84 WDHiGZ,
17. Katarzyna Tratkiewicz– Szczep 84 WDHiGZ,
18. Karolina Karkowska– Szczep 84 WDHiGZ,
19. Grzegorz Waszkiewicz– Szczep 206 WDHiGZ,
20. Witek Kamiński– Szczep 71 WDHiGZ.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Ostatnio zmieniany czwartek, 29 marzec 2018 09:46

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.