Znajdź rozkaz

Rozkaz L.4/2018 z dnia 9 maja 2018 r.

Warszawa, 09 maja 2018 r.

Rozkaz L.4/2018

1. Informacje

1.2. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1. Rozkaz Naczelnika ZHP L.1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3.3.6. Powołuję w skład komendy polskiej reprezentacji na 24. Światowe SkautoweJamboree 2019 w USA następujące druhny i druha:
- hm. Michał GÓRECKI - członek komendy ds. wizerunku.

11.3.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie ZHP podczas wigilii Szarych Szeregów następującym druhnom i druhom:
- Stanisław BARTOLD - Chorągiew Stołeczna,
- pwd. Olga MIJAKOWSKA - Chorągiew Stołeczna.

11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie oraz przeprowadzenie koncertu podczas wigilii Szarych Szeregów phm. Weronice SZATKOWSKIEJ - Chorągiew Stołeczna.

11.3.3. Dziękuję i udzielam pochwały druhnom i druhom pełniącym służbę podczas 40. Zjazdu ZHP:
- pwd. Aleksandra BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- Tomasz BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- phm. Patrycja KABALA - Chorągiew Stołeczna.

11.3.4. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie w Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju 2017 w Zakopanem oraz za akcję przekazywania Światła na poziomie centralnym w Warszawie poniżej wymienionym:
- phm. Patrycja KABALA - Chorągiew Stołeczna.

1.2.2. Rozkaz Naczelnika ZHP L.2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

3.1.2. Zwalniam z funkcji kierowniczki Wydziału Wsparcia Metodycznego hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie w Galę Dnia Myśli Braterskiej druhnom i druhom:
- pwd. Aleksandrze BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- Martynie GADOMSKIEJ - Chorągiew Stołeczna.

1.2.3. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L. 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

3.3.2. Zwalniam ze składu zespołu redakcyjnego gazety „Instruktor” druhny i druhów:
- pwd. Karolinę KUNICKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Martę Ewę ŁOPACIŃSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Elżbietę SENDECKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- pwd. Mateusza WNUKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
Serdecznie dziękuję za wypełnianie obowiązków oraz długoletnia wytrwałość i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

12.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i instruktorom z poniższych środowisk:
- 73 Warszawska Drużyna Harcerska „Sensorium”.

1.2.4. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3.3.1. Zwalniam pwd. Weronikę WYSZOMIERSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z funkcji członkini Referatu Zuchowego.

1.2.5. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.3/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Marcinowi MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ),
opiekun hm. Sławomir POSTEK (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

1.2.6. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.4/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

3.3.1. Zwalniam z funkcji szefowej Referatu ds. Szczepów phm. Barbarę KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
- phm. Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) - opiekunka hm. Marta FILIPIAK (Hufiec Piaseczno).

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Komendanta Szczepu rozwiązuję 73 Warszawską Drużynę Harcerzy Starszych „Trzeci Biegun”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Żywiołaki” pwd. Emilię Łacińską.
Emi, dziękuję Ci za pełnioną służbę i poświęcony czas. Kończy się pewna epoka – mija właśnie 10 lat od rozpoczęcia przez Ciebie przygody polegającej na pełnieniu funkcji kadrowych w gromadzie zuchowej :-) To wyraźny sygnał dla nas wszystkich, że przez taki czas można czerpać radość z pracy wychowawczej, zachowując przy tym wysoki poziom pracy. Życzę Ci dalszych możliwości do samorealizacji. Ściskam kciuki za radosną służbę i samorealizację w nowych obszarach życia!
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Żywiołaki” Annę Wardak.

13. Inne

13.1. W załączniku publikuję aktualną listę uczestników Zjazdu nadzwyczajnego Hufca z głosem decydującym.

13.2. W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez:
- pwd. Konrad Czapliński,
- hm. Maciej Czapski,
- pwd. Emilia Łacińska,
- dh. Iga Łukaszewicz,
- pwd. Ewelina Nasiadko,
- phm. Dorota Nasiadko,
- hm. Piotr Nasiadko,
- pwd. Jakub Raczko,
informuję, o przywróceniu ich członkostwa w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji (z wyłączeniem funkcji pochodzących z wyboru).

13.3. Działając na podstawie p. 17 i p 29. „Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn” informuję o zatwierdzeniu przez Komendę Hufca Konstytucji Szczepu 72 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Ostoja”.

 

Czuwaj!


/-/ hm. Przemysław Łaciński

Ostatnio zmieniany środa, 09 maj 2018 19:52

Pobierz załącznik:
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.