Znajdź rozkaz

Rozkaz L.10/2018 z dnia 20 października 2018 r.

Zielonka, 20.10.2018 r.

Rozkaz L. 10/2018

Druhny i Druhowie, 

Ernest Thompson Seton, Czarny Wilk, jeden z twórców skautingu i woodcraftu powiedział: “Nasze hasło brzmi „błękitne niebo”, ponieważ pod błękitnym niebem, w świetle słońca spędzimy nasze życie i nasze myśli są błękitnego nieba, to znaczy radosne, a kiedy są chmury, wiemy, że błękitne niebo jest poza nimi i ukaże się znowu.”

Rozpoczynamy kolejny rok harcerski pełen przygód i nowych wyzwań. Zdobędziecie kolejne umiejętności, stopnie, sprawności. Niejeden z Was złoży w tym roku obietnice zucha, przyrzeczenie harcerskie, zobowiązanie instruktorskie. Zawrzecie nowe przyjaźnie, niekiedy na całe życie. 

Do zobaczenia pod błękitnym niebem. 

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 7/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 1. Główna Kwatera ZHP

3.2. Mianowania

3.2.7. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału Finansowo-Ekonomicznego:

 • Magdalenę ŚWIĘTOCHOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP L.8/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

 1. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

11.1.1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

 • Witold PIETRUSIEWICZ

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.9/2018 z dnia 9 września 2018 r.

 1. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

12.1. Nadaję medal „Dziękujemy Ci, Druhno”:

 • Barbara KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 • Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

12.2. Nadaję medal „Dziękujemy Ci, Druhu”:

 • Mirosław PROKOP (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 9/2018 z dnia 19 września 2018 r.

3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

 

 1. Przydział służbowy

8.3 Zmiana przydziału służbowego

8.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Patrycji KABALI z Hufca Warszawa-Praga-Północ do Głównej Kwatery.

 1. Odznaki Kadry Kształcącej i Programowej

12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

12.3.1. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Złotej Odznaki Kadry Kształcącej do dnia 19 września 2022 r. hm. Ewie SIDOR – Chorągiew Stołeczna, zmieniam numer odznaki na ZOKK/31/2018.

 1. Hufiec

2.2.Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję na funkcję członków Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej następujących druhów:

 • Daniela Iwanickiego (72 WDHiGZ "Ostoja")
 • Mateusza Kamila Wnuka BOKK/1100/2017 (73 WDHiGZ "Grot")

2.2.2. Mianuję z  dniem 3.09.2018 r.  hm. Magdalenę Dąbrowską członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Magdo, jest mi niezmiernie miło, że dołączasz do kolejnego zespołu hufcowego. Twoja wiedza i doświadczenie będą bezcenne dla przyszłych instruktorów i instruktorek hufca Warszawa-Praga-Północ. 

 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję Hufcową Wodną Warszawską Drużynę Wędrowniczą “Głębia”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 71 WDHS “Escensus” pwd. Karola Stryjeńskiego. 

3.3.2. Mianuję na funkcje drużynowego 71 WDHS “Escensus” dh. Witolda Kamińskiego. 

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego HWWDW “Głębia” pwd. Przemysława Dziewita.

 1. Kręgi, kluby

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Powołuję Krąg Akademicki “Głębia” przy Komendzie Hufce ZHP Warszawa-Praga-Północ.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje pwd. Przemysława Dziewita na funkcję komendanta Kręgu Akademickiego “Głębia” działającego przy Komendzie Hufca.

 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 września 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Pawła Możdzyńskiego HO (zespół kwatermistrzowski hufca) - opiekun hm. Przemysław Łaciński,
 • druhnę Katarzynę Wach pion. (64 WDH „Skaut”) - opiekunka phm. Anna Pruś.

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 października 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druhnę Kingę Możdżyńską och. (285 WDH) - opiekunka phm. Agnieszka Kierzkowska,
 • druha Jacka Włodarskiego HO (Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa) - opiekun hm. Krzysztof Najberg.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 września 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 

 • druhnie Wiktorii Gutowskiej sam. (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WGZ „Niedźwiedzia Gawra”) - opiekunka phm. Alicja Lewandowska.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki: 

 • druhowi Piotrowi Pieńkowskiemu mł. (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druhnie Joannie Kacprzyk pion. (64 WDH „Skaut”) - opiekun phm. Daniel Iwanicki.
 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały 73 WDH “Sensorium” oraz 73 WDH “Pod znakiem zapytania” za godne reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego podczas obchodów 79. rocznicy utworzenia Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

 1. Inne 

13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 35/WPP/2018 po przeprowadzonych w dniach 29-30 września i 13-14 października 2018 w Nowym Dworze Mazowieckim zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” dh. Witoldowi Kamińskiemu.

13.2. Na wniosek kapituły stopni wędrowniczych HWDW “Halny” przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. Patrycji Szczęsnej.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Ostatnio zmieniany wtorek, 30 październik 2018 13:41

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.