Znajdź rozkaz

Rozkaz L.8/2018 z dnia 2 września 2018 r.

Warszawa, 02.09.2018 r.

Rozkaz L. 8/2018

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 1. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.3.6. Zwalniam z funkcji instruktorki Zespołu Wędrowniczego Wydziału Wsparcia Metodycznego druhny:

— phm. Weronikę SZATKOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.

3.2. Mianowania

3.2.11. Mianuję na funkcję zastępczyni komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

11.3. Pochwały

11.3.1. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie 

w Wędrowniczą Watrę 2017 następującym druhnom i druhom:

Komendanci i Komendantki Tras Wędrowniczej Watry 2017 

— pwd. Maria RAMUS – Chorągiew Stołeczna,

— phm. Weronika SZATKOWSKA – Chorągiew Stołeczna.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 1. Inne

13.1. Podaję aktualne składy wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP:

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

— hm. Robert BORZECKI – Chorągiew Stołeczna – instruktor ds. specjalności historyczno-rekonstrukcyjnej

— hm. Krzysztof NAJBERG – Chorągiew Stołeczna – instruktor Inspektoratu Technicznego

Wydział Wychowania Wodnego

— phm. Anna ŚWIERCZYŃSKA – Chorągiew Stołeczna – szefowa Zespołu Kajakowego

Biuro Głównej Kwatery ZHP

— phm. Patrycja KABALA – Chorągiew Stołeczna

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

— hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – zastępczyni komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej

Wydział Komunikacji i Promocji

— pwd. Aleksandra BARCZ – Chorągiew Stołeczna

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.6/2018 z dnia 17.06.2018 r.

 1. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.12.  Mianuję hm. Magdalenę DĄBROWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
na funkcję Pełnomocniczki Komendantki Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny
Hufca Zielonka w dniu 20 czerwca 2018 r.

 1. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni druhnom:

— phm. Aleksandrze OWCZAREK  (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) - opiekun – hm. Michał GÓRECKI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.7/2018 z dnia 30.06.2018 r.

 1. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków z dnia 13 maja 2018 r. na funkcję komendanta i komendy hufca:

— phm. Bartosz ROMANIUK – komendant hufca;

— pwd. Paweł SZLASKI – skarbnik hufca;

— phm. Alicja LEWANDOWSKA – członkini komendy ds. programowych;

— hm. Przemysław ŁACIŃSKI – członek komendy; 

— hm. Ewa SIDOR – członkini komendy ds. pracy z kadrą; 

— phm. Kamila WESOŁOWSKA – zastępczyni komendanta hufca.

2.3.2. Podaję do wiadomości skład komisji rewizyjnej Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków po wyborach uzupełniających przeprowadzonych na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków
z dnia 13 maja 2018 r.:

— hm. Jędrzej KUNOWSKI – przewodniczący komisji rewizyjnej;

— hm. Krzysztof NAJBERG – członek komisji rewizyjnej;

— phm. Barbara KARAŚKIEWICZ – członkini komisji rewizyjnej;

— pwd. Paulina JACZYŃSKA – członkini komisji rewizyjnej;

— pwd. Łukasz ŻMIJEWSKI – członek komisji rewizyjnej.

 1. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.19. Zwalniam hm. Magdalenę DĄBROWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z funkcji Pełnomocniczki Komendantki Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielonka w dniu
20 czerwca 2018 r.

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o uchwale komisji rewizyjnej hufca nr 2 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2 Informuję o uchwale komendy hufca nr 5/2018 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie określenia dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięć hufcowych. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 2 do niniejszego rozkazu.

 1. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 72 WDH “Knieja” im. kompanii “Maciek” pwd. Martynę Morawską.

Martyno dziękuję Ci za wzorowe pełnienie służby. Czas opuścić żeremie i ruszyć dalej w świat. Wiem, że przed Tobą kolejne wyzwania. Życzę Ci abyś czerpała z nich tyle samo radości co z bycia drużynową. 

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 72 WDH “Knieja” im. kompanii “Maciek” dh. Łukasza Lewandowskiego.

Łukaszu, zastanów się “co już zrobiłeś, co jeszcze trzeba zrobić, co oddałeś już, co jeszcze możesz dać”. Wiem, że już jesteś wzorem dla swoich harcerzy. Pamiętaj o dążeniu do doskonałości. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

— druhnę Monikę Oleksicką-Baran sam. (Szczep 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego, 205 WDH „Azymut”) - opiekun hm. Jędrzej Kunowski,

— druha Bartosza Sadowskiego odkr. (64 WWDH „Fregata”) - opiekun hm. Mirosław Prokop.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika:

— druhowi Bartłomiejowi Szydlikowi ćw. (Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego, 17 WDH „Orlęta” im. ppor. hm. Stanisława Srzednickiego „Stacha”) – opiekun
phm. Michał Kazem-Bek.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Mateuszowi Kamilowi Wnukowi HR (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, 73 WDH „Sensorium”) - opiekunka hm. Magdalena Michalak. 

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Paulinie Jaczyńskiej HR (Szczep 84 WDHiGZ) - opiekun hm. Przemysław Łaciński.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1. Z dniem 29.07.2018 r. przyjmuję przewodniczkę Monikę Olesicką-Baran w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 01.08.2018 r. przyjmuję przewodnika Macieja Chruściela w poczet instruktorów ZHP.

 1. Przydział służbowy

9.2 Zmiana przydziału służbowego

9.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Patrycji Kabali z Hufca ZHP

Warszawa-Praga-Północ do Głównej Kwatery ZHP.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie oraz przywrócenie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Małgożaty Godłoży.

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP phm. Magdaleny Mędrzyckiej.

10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Stanisława Salomońskiego.

10.4. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP phm. Wawrzyńca Wojszko-Kołodyńskiego.

 

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej jest nie lada wyzwaniem instruktorskim.
Udzielam pochwały następującym druhom i druhnom:

— phm. Aleksandrze Owczarek

— pwd. Iwonie Zalewskiej 

— pwd. Ewie Kalinowskiej 

— pwd. Paulinie Jaczyńskiej

— hm. Robertowi Borzeckiemu

— pwd. Piotrowi Sikorskiemu

— dh. Maksowi Walewskiemu

Dziękuję Wam za godziny poświęcone na przygotowanie dokumentacji, sprzętu i programu.
To dzięki Wam setki harcerzy z naszego hufca mogło przeżyć niezapomnianą przygodę. 

12.2. Udzielam pochwały pwd. Marii Ramus za przygotowanie reprezentacji hufca do wzięcia udziału w zlocie ZHP.  Marysiu dałaś z siebie wszystko. W imieniu całej komendy hufca chciałbym przekazać Ci wyrazy uznania za Twoją tytaniczną pracę. 

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Ostatnio zmieniany wtorek, 30 październik 2018 13:40

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.