Znajdź rozkaz

Rozkaz L.1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Warszawa, 28.01.2019r.

Rozkaz L.1/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej L.13/2018 z 21 grudnia 2018 r.

 1. Kary organizacyjne

11.3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Skarbnikiem Chorągwi a skarbnikami hufców, w związku z niedopełnieniem obowiązków komendanta i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozliczenia obozu w nieodpowiedni sposób, zgodnie z § 27 ust.1 i 2 Statutu ZHP, udzielam upomnienia następującym druhnom i druhom: 

 • Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 • Piotrowi NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o decyzji nr 7  z dnia 12 grudnia 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych (decyzja stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

 1. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Weronikę Szatkowską z funkcji namiestniczki wędrowniczej z dniem 20.12.2018 r. 

2.1.2. Zwalniam phm. Weronikę Szatkowską z pełnienia obowiązków członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 20.12.2018 r. 

2.1.3. Zwalniam pwd. Macieja Chruściela z funkcji członka Namiestnictwa Wędrowniczego “Bezkres”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Z dniem 20.12.2018 r. rozwiązuję Namiestnictwo Wędrownicze “Bezkres”.

2.3.2. Z dniem 27.01.2019 r. rozwiązuję komendę Hufcowego Kursu Przewodnikowskiego “Źródło” w składzie: 

 • Ewa Sidor (ZOKK/31/2018) - komendantka kursu,
 • Marta Łopacinska (BOKK/1087/2017) - członkini komendy kursu,
 • Elżbieta Sendecka (BOKK/1087/2017) - członkini komendy kursu,
 • Mateusz Wnuk (BOKK/1100/2017) - członek komendy kursu,
 • Daniel Iwanicki - członek komendy kursu.
 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.3. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny 205. WDH działającej w Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a w Warszawie. Członkom drużyny zalecam przejście do 205. WDH “Azymut”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 205. WDH “Próbna” pwd. Eryka Matowskiego.

 1. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Z dniem 18.12.2018 r. zwalniam z funkcji komendantki Szczepu 72. WDHiGZ “Ostoja” phm. Aleksandrę Owczarek. 

5.3.2. Z dniem 18.12.2018 r. mianuję na funkcję komendantki Szczepu 72. WDHiGZ “Ostoja” pwd. Martynę Morawską.

Martyno życzę Ci wielu sukcesów na tej trudnej funkcji. Daj z siebie wszystko i wspólnie ze swoją komendą kontynuujcie i ulepszajcie dzieło poprzedników. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Witolda Kamińskiego ćw. (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druha Piotra Kieliszka HO (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDH "Adsum") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druhnę Patrycję Szczęsną HO (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", 72 WGZ "Wiewiórczy Szlak") - opiekun phm. Daniel Iwanicki.

 

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę na stopień przewodnika/przewodniczki z wynikiem negatywnym:

 • druhnie Natalii Fudali-Dąbrowskiej (d. Szczep 26 WDHiGZ) - opiekunka phm. Katarzyna Łabuda,
 • druhnie Natalii Kalinowskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Magdalena Mędrzycka,
 • druhnie Natalii Kieczce (d. Szczep 273 WDHiGZ) - opiekunka hm. Sylwia Małkowska,
 • druhnie Aleksandrze Korzeb (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekun hm. Marcin Miłko,
 • druhnie Aleksandrze Łukasiewicz (Szczep 84 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Kamili Osiejewskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Klaudii Szałańskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Aleksandrze Szydlik (Szczep 17 WDHiGZ) - opiekun phm. Michał Kazem-Bek,
 • druhnie Ewie Wardziak (d. Szczep 26 WDHiGZ) - opiekunka phm. Katarzyna Łabuda,
 • druhnie Marcie Wybranowskiej - opiekun phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 

 • druhnie Annie Błońskiej pion. (206 WWDH "Galeon") - opiekun hm. Piotr Nasiadko,
 • druhnie Julii Nowakowskiej pion. (206 WWDH "Galeon") - opiekun hm. Piotr Nasiadko,
 • druhnie Joannie Oleksickiej-Baran och. (Szczep 84 WDHiGZ "Knieja", 84 WDH "Dąbrowa") - opiekunka hm. Magdalena Dąbrowska.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym:

 • Emilii Łacińskiej (Szczep 73 WDHiGZ) - opiekunka hm. Paulina Soliwoda,
 • Justynie Zdzieborskiej (64 WDH) - opiekun hm. Piotr Nasiadko.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza:

 • Filipowi Markosowi ćw. (Chorągiew Stołeczna ZHP) - opiekunka hm. Justyna Sikorska,
 • Grzegorzowi Waszkiewiczowi HO (próbna 206 WDHS) - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 25.01.2019 r. przyjmuję przewodniczkę Magdę Furman w poczet instruktorów ZHP.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. phm. Weronika Szatkowska odchodzi z ZHP zgodnie z § 25 Statutu ZHP

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP następującym druhom i druhnom:

 • Maciejowi Czapskiemu,
 • Agnieszce Łukowskiej,
 • Weronice Wyszomierskiej.
 1. Kary organizacyjne

11.1. W związku z brakiem przedłożenia w wyznaczonym terminie śródrocznego planu pracy jednostki, udzielam kary upomnienia pwd. Erykowi Matowskiemu. 

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Za nieocenioną pomoc w dzieleniu się Betlejemskim Światłem Pokoju udzielam pochwały phm. Maciejowi Zwierzyńskiemu oraz wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom zaangażowanym w tę szlachetną inicjatywę. 

 1. Inne 

13.1. Na wniosek Szefa Szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 2/WPP/2019 po przeprowadzonych w dniach 11-13 i 13-14 stycznia 2019 zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” dh. Justynie Dziewit.

 1. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 13/2018 z dnia  11.12.2018 r. błędnie podano datę publikacji. Było: 10.11.2018 r., powinno być: 11.12.2018r.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Komendant Hufca 

Ostatnio zmieniany środa, 10 kwiecień 2019 19:58

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.