Znajdź rozkaz

Rozkaz L.15/2016 z dnia 31 grudnia 2016 r.

Warszawa, 31 grudnia 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 15/2016


Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi - Rozkaz L. 15/2016 z dnia 23.12.2016 r.

3. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Powołuję w skład Zespołu Redakcyjnego „Instruktor” pwd. Martę Ewę ŁOPACIŃSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga Północ).

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.3. Przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich na
okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.:
- (...);
- Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Warszawa-Praga Północ.

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Z dniem 13 grudnia 2016 r. odwołuję ze składu Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej dh. pwd. Kamilę Wesołowską - przewodnicząca i w jej miejsce z dniem 13 grudnia 2016 r. powołuję na funkcję przewodniczącego Hufcowej Komisji Inwentaryzacyjnej dh. phm. Marcina Miłko.
1.1.2. W związku z koniecznością przeprowadzenia hufcowego spisu środków trwałych z dniem 26 listopada 2016 r. powołuje i zatwierdzam Szczepowe Komisje Inwentaryzacyjne, w składzie:

Szczep 17 WDHiGZ
Cezary Zagajewski
Mateusz Ościak
Patrycja Sokolik

Szczep 62 WDHiGZ Polanie
phm. Mariusz Borzecki
pwd. Agata Kierzkowska
pwd. Paulina Siwek

Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta
phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
pwd. Maria Ramus
Przemysław Dziewit

Szczep 72 WDHiGZ Ostoja
pwd. Martyna Morawska
Julia Jarosz
Karol Kozakiewicz

Szczep 73 WDHiGZ Grot
pwd. Bartosz Romaniuk
Filip Hajnus
Paweł Możdżyński

Szczep 84 WDHiGZ Knieja
pwd. Paulina Jaczyńska
Martyna Gadomska
Agata Alberska

Szczep 205 WDHiGZ im. Gen. Mariusza Zaruskiego
pwd. Maciej Tracz
Monika Oleksiewicz-Baran
Eryk Matowski

Szczep 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich
Krzysztof Korzeb
Grzegorz Waszkiewicz
Aleksandra Korzeb

Szczep 273 WDHiGZ Mazowsze
hm. Marek Dylewski
pwd. Justyna Kunicka
pwd. Stanisław Salomoński

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję następujące druhny i druhów na członków Harcerskiego Biura Informacyjnego:
- pwd. Zuzannę Waniek - członek zespołu.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03 grudnia 2016 r. (posiedzenia KSI odbyły się w dniach 25 października 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r.) otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
- ćw. Maciejowi Chruścielowi (72 WDH "Bukowina", opiekun phm. Marcin Miłko),
- odkr. Adrianowi Rejniakowi (71 WDH "Adsum", opiekunka phm. Weronika Szatkowska HR),
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 grudnia 2016r. (posiedzenia KSI odbyły się w dniach 20 grudnia 2016 r. i 27 grudnia 2016 r.) otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki następującym druhom i druhnom:
- HBS Magdalenie Furman (HWDW "Trzask!", opiekunka phm. Weronika Szatkowska HR),
- odkr. Karolowi Kozakiewiczowi (72 WDH "Knieja", opiekunka phm. Anna Pruś),
- wyw. Bartoszowi Sadowskiemu (64 WWDH "Fregata", opiekun hm. Mirosław Prokop HR),
- odkr. Patrykowi Sadowskiemu (64 WWDH "Fregata", opiekun hm. Mirosław Prokop HR),
- sam. Katarzynie Sobczyńskiej (KIiS "Bliza", opiekunka hm. Sylwia Małkowska HR),
- HBS Tomaszowi Szusterowi (206 WWDH "Galeon", opiekun hm. Piotr Nasiadko),
- pion. Katarzynie Wach (64 WDH "Skaut", opiekunka phm. Anna Pruś),
- ćw. Karolowi Wardakowi (73 WDHS "Trzeci Biegun", opiekun hm. Przemysław Łaciński);

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03 grudnia 2016 r. (posiedzenia KSI odbyły się w dniach 25 października 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r.) zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnom:
- pwd. Patrycji Hawryluk HR (Szczep 71 WDHiGZ, opiekunka hm. Sylwia Małkowska HR),
- pwd. Elżbiecie Sendeckiej HR (Szczep 73 WDHiGZ "Grot", opiekunka hm. Sylwia Małkowska HR),
- pwd. Dorocie Tarkowskiej (62 SH "Polanie", opiekun hm. Robert Borzecki HR).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03 grudnia 2016 r. (posiedzenia KSI odbyły się w dniach 25 października 2016 r. oraz 29 listopada 2016 r.) otwieram pwd. Mateuszowi Kamilowi Wnukowi (73 WDH "Sensorium", opiekunka hm. Magdalena Michalak), próbę na stopień podharcmistrza.
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 grudnia 2016r. (posiedzenia KSI odbyły się w dniach 20 grudnia 2016 r. i 27 grudnia 2016 r.) otwieram:
- pwd. Alicji Lewandowskiej pion. (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", 72 WGZ "Wiewiórczy Szlak", opiekun hm. Przemysław Łaciński),
- pwd. Ewelinie Nasiadko HO (Szczep 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich, opiekun phm. Marcin Miłko HR).
próbę na stopień podharcmistrzyni.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 13 lutego 2016 r. przyjmuję przewodniczkę Martynę Morawską w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Barbara Murdza
2. pwd. Maria Ramus
3. pwd. Jakub Żychowicz
4. pwd. Martyna Morawska
5. phm. Maciej Dziugieł

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, przywrócone zostało członkostwo następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Sylwia Celińska
2. hm. Bogumiła Miłko
3. hm. Tomasz Miłko

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.14/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, 21​ ​listopada 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 14/2016

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi - Rozkaz L. 12/2016 z dnia 31.10.2016 r.
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2016 z dnia 30.09.2016 r.

3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.2. Mianuję na funkcję instruktorów Zespołu wędrowniczego:
- phm. Weronikę SZATKOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.
- (...).

Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego „Poza horyzont” w następującym składzie:
- (...)
- phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa - Praga Północ) – członek komendy kursu.
4.3.3. Powołuję komendę Kursu Komendantów Szczepów „Szczepionka V” w następującym składzie:
- (...)
- phm. Barbara KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa - Praga Północ);

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2015/2016 następującym druhnom i druhom:
- (...)
- phm. Katarzyna MURAWSKA – komendantka Hufca Warszawa - Praga Północ;

(...)

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina Gajownik

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Realizując decyzją Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 56/III/2016 z dnia 20 października 2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych występujących w Chorągwi Stołecznej ZHP z dniem 31 października 2016r. powołuje i zatwierdzam Hufcową Komisję Inwentaryzacyjną, w składzie:
- pwd. Kamila Wesołowska - przewodnicząca,
- pwd. Piotr Murawski - członek,
- pwd. Bartosz Miszewski - członek.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z pełnienia funkcji Instruktora Harcerskiego Biura Informacyjnego:
- hm. Sylwię Małkowską,
- phm. Marcina Miłko,
- dh. Agnieszka Łukowska,
- pwd. Barbara Murdza,
- pwd. Bartłomiej Wróbel,
- pwd. Mateusz Wnuk
Serdecznie dziękuję Wam za dotychczasowe działanie w ramach zespołu Harcerskiego Biura Informacyjnego.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję następujące druhny i druhów na członków Harcerskiego Biura Informacyjnego:
- phm. Maciej Zwierzyński - szef zespołu,
- hm. Witold Pietrusiewicz - zastępca szefa zespołu,
- pwd. Mateusz Wnuk - członek zespołu,
- pwd. Karolina Kunicka - członek zespołu,
- pwd. Jakub Żychowicz - członek zespołu,
- pwd. Aleksandra Barcz - członek zespołu,
- pwd. Ewa Tomszys - członek zespołu,
- pwd. Piotr Sikorski - członek zespołu,
- pwd. Maciej Tracz - członek zespołu.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 71 WDHiGZ im. płk. AK Baszta rozwiązuję 71 Warszawską Gromadę Zuchową “Arkana Alchemii” działającą przy Szczepie. Członkom gromady zalecam przejście do innych jednostek w macierzystym szczepie.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę pwd. Patrycję Hawryluk z funkcji drużynowej 71 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Arkana Alchemii”. Dziękuję Patrycjo za wieloletni wkład w prowadzenie gromady, w wykształcenie przyszłego narybku harcerskiego, jak i zapewne instruktorskiego. Wiem, że decyzja o zamknięciu gromady nie była łatwa i podjęłaś wiele prób i starań, aby ten moment nie nastąpił. Tym bardziej szanuję Twoją decyzję.

Ponadto dołączając się do podziękowań Komendantki Szczepu pwd. Patrycji Harwyluk, pragniemy podziękować dh. Annie Drapale, która w gromadzie formalnie była przyboczną, lecz w rzeczywistości była składnikiem niezbędnym do powstania czegoś wyjątkowego, pięknego i cudownego. Cytując słowa pwd. Patrycji Hawryluk, Ania - “Jest to osoba, od której wielcy zuchmistrzowie mają się czego uczyć, jej cierpliwość, zrozumienie, wiedza i ciepło to tajna receptura jej sukcesu.”

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 08 czerwca 2016r. przyjmuję przewodniczkę Alicję Lewandowską w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 07 lutego 2016r. przyjmuję przewodniczkę Zuzannę Waniek w poczet instruktorów ZHP.
7.5.3. Z dniem 04 lipca 2014r. przyjmuję przewodnika Mateusza Wnuka w poczet instruktorów ZHP.
7.5.4. Z dniem 15 czerwca 2014r. przyjmuję przewodniczkę Ewę Tomszys w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Paulina Jaczyńska
2. pwd. Katarzyna Karaśkiewicz
3. pwd. Paulina Krzemińska
4. pwd. Alicja Lewandowska
5. pwd. Elżbieta Sendecka
6. pwd. Ewa Tomszys
7. pwd. Zuzanna Waniek
8. pwd. Mateusz Wnuk
9. pwd. Weronika Wyszomierska

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.3. Podaję do wiadomości, że zgodnie z §24 pkt. 4 ustało członkostwo w ZHP:
- pwd. Burzyńska Edyta
- pwd. Celińska Sylwia
- phm. Czapla Kamila
- pwd. Domeradzka Aleksandra
- pwd. Domeradzka Joanna
- pwd. Gawroński Mateusz
- hm. Kamionowski Robert
- phm. Katana Tomasz
- hm. Lewandowski Artur
- pwd. Mańk Marta
- hm. Miłko Bogumiła
- hm. Miłko Tomasz
- phm. Naporski Łukasz
- pwd. Raczko Jan
- phm. Skrobol Aleksandra
- hm. Soliwoda Paulina
- pwd. Wiśniewska Justyna
- pwd. Wosik Martyna
- phm. Wymysłowska Iga
- pwd. Zajc Anna.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 13/2016 z dnia 31 października 2016r. w punkcie 8.1. 15. błędnie podano stopień instruktorski druhny phm. Barbary Karaśkiewicz. Było: pwd., powinno być: phm.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.13/2016 z dnia 31 października 2016 r.

Warszawa,​ ​31 października 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 13/2016

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 7/2016 z dnia 12.08.2016 r.

3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia
3.3.2. Zwalniam z funkcji szefa Zespołu wędrowniczego hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że zgodnie z ​ § 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP, z dniem 27 października 2016 r., wygasł mandat pwd. Emilii Łacińskiej (z d. Skrzypińskiej). Powodem wygaśnięcia mandatu jest złożenie rezygnacji przez pwd.Emilię Łacińską (z d. Skrzypińską).
Dziękuję Ci za Twój wkład włożony w rozwój hufca i pracę w komendzie.
1.2.2. Informuję o podjętych decyzjach Komendanta i Skarbnika Hufca:
- decyzja 1/2016 z dnia 15 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych za 2015 rok
- decyzja 2/2016 z dnia 15 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych w roku 2016.

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję na członka Kapituły Hufca druhnę phm. Magdalenę Mędrzycką.

3. Gromady, drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam druhnę Anetę Budziszewską z funkcji drużynowej 62 WDH "Wyssogota". Dziękuję Ci Aneto za kilkuletnie prowadzenie drużyny harcerskiej, za trud i zaangażowanie włożone przez Ciebie w pełnioną funkcję.
3.3.2. Mianuję druha Jakuba Jasińskiego na funkcję drużynowego 62 WDH "Wyssogota". Życzę Ci wiele satysfakcji z nowo objętej przez Ciebie funkcji.
3.3.3.Zwalniam druha hm. Przemysława Łacińskiego z funkcji drużynowego 73 WDHS "Trzeci Biegun". Dziękuję Ci Przemku za pełnienie wcale nie łatwej funkcji drużynowego drużyny starszoharcerskiej i za zaangażowanie włożone w pełnioną przez Ciebie funkcję.
3.3.4. Mianuję druha pwd. Jakuba Żychowicza na funkcję drużynowego 73 WDHS "Trzeci Biegun". Życzę Ci powodzenia i satysfakcji z nowo objętej przez Ciebie funkcji drużynowego.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 16 lipca 2016r. przyjmuję przewodnika Michała Karwowskiego w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 02 lipca 2016r. przyjmuję przewodniczkę Paulinę Siwek w poczet instruktorów ZHP.
7.5.3. Z dniem 21.12.2015r. przyjmuję przewodniczkę Olgę Mijakowską w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 01 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Aleksandra Barcz
2. hm. Paulina Borzecka
3. hm. Robert Borzecki
4. phm. Mariusz Borzecki
5. hm. Grzegorz Chwiłoc - Fiłoc
6. hm. Izabella Chwiłoc - Fiłoc
7. hm. Michał Cyrkunowicz
8. phm. Maciej Czapski
9. hm. Magdalena Dąbrowska
10.hm. Marek Dylewski
11.hm. Małgorzata Godłoża
12.pwd. Patrycja Hawryluk
13.phm. Piotr Jaskółowski
14.pwd. Ewa Kalinowska
15.pwd. Barbara Karaśkiewicz
16.phm. Michał Kazem - Bek
17.pwd. Agnieszka Kierzkowska
18.hm. Urszula Knyż
19.hm. Agata Kunicka
20.pwd. Justyna Kunicka
21.pwd. Karolina Kunicka
22.hm. Sławomir Kunicki
23.hm. Agata Kunowska
24.hm. Jędrzej Kunowski
25.hm. Przemysław Łaciński
26.pwd. Emilia Łacińska
27.pwd. Marta Łopacińska
28.hm. Sylwia Małkowska
29.phm. Magdalena Mędrzycka
30.hm. Magdalena Michalak
31.pwd. Olga Mijakowska
32.phm. Marcin Miłko
33.pwd. Bartosz Miszewski
34.hm. Krzysztof Najberg
35.pwd. Ewelina Nasiadko
36.hm. Piotr Nasiadko
37.pwd. Grzegorz Nowak
38.hm. Zbigniew Oszczak
39.pwd. Aleksandra Owczarek
40.hm. Witold Pietrusiewicz
41.hm. Sławomir Postek
42.hm. Mirosław Prokop
43.pwd. Bartosz Romaniuk
44.pwd. Stanisław Salamoński
45.hm. Ewa Sidor
46.pwd. Piotr Sikorski
47.pwd. Paulina Siwek
48.pwd. Tomasz Sobczyński
49.phm. Weronika Szatkowska
50.pwd. Paweł Szlaski
51.phm. Anna Świerczyńska
52.pwd. Marcin Świerczyński
53.phm. Magdalena Świętochowska
54.pwd. Dorota Tarkowska
55.pwd. Maciej Tracz
56.pwd. Kamila Wesołowska
57.phm. Wawrzyniec Wojszko Kołodyński
58.pwd. Iwona Zalewska
59.pwd. Justyna Zdzieborska
60.pwd. Łukasz Żmijewski

9. Przydział służbowy

9.2 Zmiana przydziału służbowego
Informuję o zmianie przydziału służbowego, zgodnie z rozkazem L 5/2016 z dniem 19 maja 2016 r. Komendantki Hufca Warszawa Warszawa - Wola, phm. Magdaleny Wilczyńskiej z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków do Hufca ZHP Warszawa - Wola.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 9/2016 z dnia 01 lipca 2016r. w punkcie 7.2.2. błędnie podano imię druhny Kingi Mieszały. Było: Karolina Mieszała, powinno być: Kinga Mieszała.

 

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.12/2016 z dnia 15 października 2016 r.

Warszawa, 15 października 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 12/2016

13. Inne

13.1. Podaje do wiadomości wyniki Turnieju Best 2016:
-miejsce pierwsze 62 WDH Wyssogota
-miejsce drugie 351 WDH Ashanti
-miejsce trzecie 71 WDH Adsum

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.11/2016 z dnia 11 października 2016 r.

Warszawa, 11 października 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 11/2016

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 8 października 2016 r. następujące druhny i druhów na członków Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków:
− hm. Witold Pietrusiewicz - przewodniczący,
- hm. Michał Cyrkunowicz - członek,
- phm. Marcin Miłko - członek,
- hm. Sławomir Postek - członek,
- hm. Mirosław Prokop - członek,
- hm. Ewa Sidor - członkini.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.10/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, 30 września 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 10/2016

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z pełnienia obowiązków w Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich następujące Druhny i Druhów:
− hm. Przemysław Łaciński - przewodniczący,
- hm. Sylwia Małkowska - zastępca przewodniczącego,
− hm. Paulina Soliwoda – członek,
− hm. Robert Borzecki - członek,
− hm. Mirosław Prokop - członek,
- hm. Maciej Czapski - członek,
- phm. Barbara Karaśkiewicz - członek,
- phm. Marcin Miłko - członek,
- phm. Mariusz Borzecki - członek.
Dziękuję Wam za poświęcony czas i Wasze zaangażowanie w wspieranie rozwoju obecnych oraz przyszłych instruktorów naszego hufca.

2.3. Powołania i rozwiązania sztabów, komisji, komend kursów:
2.3.1. Z dniem 17 września 2016r. powołuję:

1) Komendę Kursu Przewodnikowskiego “GROW” w składzie:
- phm. Marcin Miłko BOKK /730/2014 - Komendant szkolenia
- phm. Anna Pruś
- pwd. Elżbieta Sendecka
- pwd. Kamila Wesołowska

2) Komendę Akademii Zielonego Sznura, w składzie:
- pwd. Elżbieta Sendecka
- pwd. Barbara Murdza
- pwd. Alicja Lewandowska
- pwd. Michał Karwowski

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 15 i nadaję jej numer 71, barwy czarno granatowo białe i nadaję nazwę 71 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej “Adsum”
3.2.2. Z dniem 13 września 2016r. na wniosek Komendantki Szczepu phm. Magdaleny Mędrzyckiej rozwiązuję gromadę 273 WGZ “Warszawskie Syrenki”. Członkom gromady zalecam przejście do gromady 273 WGZ “Poszukiwacze Eldorado” .

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Natalię Kieczkę z funkcji drużynowej 273 WGZ “Warszawskie Syrenki”. Dziękuję Ci Natalio za zaangażowanie jakie włożyłaś w prowadzenie gromady.

13. Inne

13.1. W związku ze zrealizowaniem próby na stopień HR, zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej druhnie pwd. Patrycji Hawryluk.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.9/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

Warszawa, 1 lipca 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 9/2016

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ‐ Rozkaz L.6/2016 z dn. 24 czerwca 2016 roku

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Letniej 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozkazu.
- hm. Piotr Nasiadko - Rejs (25.06-07.07.2016)
- phm. Magdalena Mędrzycka - Folusz (01.07-23.07.2016)
- phm. Katarzyna Murawska - Smólnik (02.07-23.07.2016)
- hm. Robert Borzecki - Rybical (02.07-17.07-2016)
-pwd. Sylwia Celińska - Sulejów (13.07-26.07-2016)
-hm. Przemysław Łaciński - Obóz wędrowny (16.07-23.07.2016)

Czuwaj!

hm. Paulina Gajownik

3. Drużyny

3.1 Na wniosek komendanta szczepu 17 WDH i GZ otwieram okres próbny 17 WDH „Próbna” działającej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30.

3.2 Na wniosek komendanta szczepu 17 WDH i GZ mianuję na funkcję drużynowej 17 WDH „Próbnę” dh. Aleksandrę Szydlik.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.06.2016 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Michała Karwowskiego – 72 WDHiGZ (Opiekun: phm. Marcin Miłko).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.06.2016 zamykam próbę,przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Paulinę Siwek – 62 WDHiZ (Opiekun: hm. Robert Borzecki).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.06.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Karolinie Sadurskiej - 273 WDHiGZ (Opiekun: phm. Magdalena Mędrzycka).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.06.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Karolinie Mieszała - 72 WDHiGZ (Opiekun: phm. Marcin Miłko).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.06.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Erykowi Matowskiemu - 205 WDHiGZ (Opiekun: phm. Weronika Szatkowska).
7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.06.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Katarzynie Hoffman - 71 WDHiGZ (Opiekun: phm. Wawrzyniec Wojszko- Kołodyński).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.06.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Konradowi Czaplińskiemu – Retmanat Hufca (Opiekun: hm. Mirosław Prokop).

7.5. Przyjęcie w poczet Instruktorów
7.5.1. Z dniem 20.12.2012 roku przyjmuję przewodniczkę Patrycję Hawryluk (71 WDH i GZ) w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 29.06.2016 roku przyjmuję przewodniczkę Marię Ramus (71 WDH i GZ) w poczet instruktorów ZHP

13. Inne

13.1 Już w zeszłym tygodniu rozpoczął się wspaniały czas Harcerskiej Akcji Letniej. W imieniu Komendy Hufca chciałabym życzyć wszystkim kierownikom wypoczynku, kadrze oraz harcerzom niezapomnianych i przede wszystkim bezpiecznych chwil w trakcie naszych wyjazdów.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska H.R.

Rozkaz specjalny LS.3/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, 30 czerwca 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz specjalny LS. 3/2016

Druhny i Druhowie!

          W dniu 20 czerwca po długiej chorobie zmarł phm. JACEK ZAJDOWSKI-SUSKA „Pajda” HR drużynowy 285 WDH „Giewont”, a następnie 317 WDH „Giewont” w latach 1995-2000, szef hufcowego klubu specjalnościowego (górskiego) „Giewont” w latach 2000-2004, organizator wielu doskonałych obozów wędrownych krajowych i zagranicznych oraz zimowisk (I miejsce we współzawodnictwie hufca w HAZ 1996), członek hufcowej kapituły stopni starszoharcerskich i wędrowniczych, w 1998 wybrany na komendanta Ruchu Programowo-Metodycznego „Unia Harcerska”.

Ślicznie grał na gitarze i organizował najbardziej znane akcje „Znicz” pod Cmentarzem Bródnowskim.

Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 lipca o godz. 10.30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w sali B.

Najbliższym Druha phm. Jacka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Czuwaj!

 

phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.8/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, 16 czerwca 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

 

Rozkaz L. 8/2016


2. Hufiec

2.4. Powołanie klubów
2.4.1. Powołuje na funkcję Szefa Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia REVERS dh. przewodnika Jakuba Żychowicza HO.
2.4.2. Powołuje przy Hufcu Harcerski Klub Specjalnościowy Harcerskiej Służby Zabezpieczenia REVERS (skrót: HKS HSZ REVERS) i powołuje na funkcje:
‐ Zastępcy Szefa Klubu ‐ ćw. Karola Wardaka,
‐ Szefa Wyszkolenia Specjalnościowego ‐ pwd. Piotra Murawskiego HR
‐ Szefa Wyszkolenia Sprawnościowego ‐ pwd. Jakuba Wróblewskiego HR
‐ Sekretarza ‐ sam. Olgę Samoraj
‐ Kwatermistrza ‐ odkr. Marcina Sadowskiego.

7. Mianowania instruktorów

7.5.1. Z dniem 20 lipca 2014r. przyjmuję przewodniczkę Sylwię Celińską w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy

9.3. Informuję o zmianie przydziału służbowego z dniem 01 czerwca 2016r. pwd. Jakuba Wróblewskiego HR z Hufca ZHP Zgierz ‐ Chorągiew Łódzka do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków ‐ Chorągiew Stołeczna

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały, za pomoc w przeprowadzeniu parafialnego kursu pierwszej pomocy organizowanego przy parafii św. Rodziny na Zaciszu, następującym druhnom i druhom:
‐ pwd. Jakubowi Żychowiczowi ‐ 73 WDHS Trzeci Biegun,
‐ Patrycji Szczęsnej ‐ 72 WDH Bukowina,
‐ Wiktorii Goźlińskiej ‐ 73 WDHS Trzeci Biegun,
‐ Maciejowi Chruścielowi ‐ 72 WDH Bukowina,
‐ Radkowi Relidzyńskiemu ‐ 72 WDH Bukowina,
‐ Karolowi Wardakowi ‐ 73 WDHS Trzeci Biegun,
‐ Marcinowi Sadowskiemu ‐ 73 WDHS Trzeci Biegun.

12.2. Udzielam pochwały dh. przewodniczce Justynie Zdzieborskiej, za zajęcie trzeciego miejsca w ramach konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej, w kategorii praca Licencjacka: Justyna Zdzieborska „Projekt starszoharcerski w środowisku lokalnym” – nagroda III stopnia.
Justyna jestem pełna podziwu dla Twojej osoby, wytrwałości oraz umiejętności spajania rozwoju instruktorskiego, zawodowego z życiem rodzinnym


Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Rozkaz L.7/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Warszawa, 10 czerwca 2016r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 7/2016

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ‐ Rozkaz L.6/2016 z dn. 31 maja 2016r.
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.3/2016 z dnia 30.04.2016r.
11.3. Pochwały
11.3.1. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za zaangażowanie oraz wkład w kształcenie harcerskich liderów poprzez organizację kursu „Lider po liderze 2016”, Druhnom i Druhom:
‐ hm. Sławomirowi POSTKOWI – Chorągiew Stołeczna,
‐(...).
13. Inne
Podaję do wiadomości składy zespołów powołanych uchwałami Głównej Kwatery ZHP:
Zespół ds. ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012‐2017
‐ (...),
‐ hm. Sławomir POSTEK – Chorągiew Stołeczna.
‐ (...).

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica


4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 19 maja 2016 r. komendę Kursów Wychowawców i Kierowników Wypoczynku w składzie:
‐ hm. Magdalena DĄBROWSKA SOKK/45/2015 (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) – komendantka;
‐ phm. Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) – zastępczyni komendantki.

Czuwaj! /‐/

hm. Paulina GAJOWNIK


2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanego, zwalniam z dniem 07 czerwca 2016r., z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich Druha hm. Sławomira Postka.
Sławku bardzo dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie w pracę Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz Twój wkład we wpieranie rozwoju Instruktorów naszego Hufca.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. W celu zapewnienia ciągłości i poprawności pracy Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, na okres do końca sierpnia 2016r., mianuję na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich Druha hm. Roberta Borzeckiego.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Strona 1 z 2
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.