Znajdź rozkaz

Rozkaz L.2/2019 z dnia 23 lutego 2019 r.

Warszawa, 23.02.2019 r.

Rozkaz L.02/2019

Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelniczki ZHP L.2/2019 z 22 lutego 2019 r.

 1. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.3. Pochwały

11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

221

Stołeczna

Warszawa-Praga-Północ

phm.

Mateusz

WNUK

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.2/2019 z 8 lutego 2019 r.

 1. Inne

14.3. Podaję do wiadomości listę absolwentów kursu podharcmistrzowskiego „Karakorum”:

 • Aleksandra RACZKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 1. Gromady, drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 72. WGZ “Wiewiórczy Szlak” phm. Alicję Lewandowską.

Alu, Wiewiórczy Szlak to dla Ciebie coś więcej niż gromada. Ty ukształtowałaś ją, a ona ukształtowała Ciebie. Już najwyższy czas, aby ruszyć dalej na Twej instruktorskiej ścieżce, ale wiedz jedno - Wiewiórką pozostaniesz już na zawsze. 

3.3.2. Mianuję druhnę Małgorzatę Ho-Janecką drużynową 72. WGZ “Wiewiórczy Szlak”.

Gosiu, od dziś w Twoich rękach niezwykłe dzieło. Miejsce, które pokochały zuchy, ich rodzice i wszyscy przyjaciele gromady. Niech pod Twoim czujnym okiem rośnie w siłę, a razem z nią najmłodsi obywatele Imperium.

 

 1. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.1/2019 z dnia 28.01.2019 r. błędnie podano do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 dh. Agnieszce Łukowskiej ustało członkostwo w ZHP. 

Było: Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP następującym druhom i druhnom:

 • Maciejowi Czapskiemu,
 • Agnieszce Łukowskiej,
 • Weronice Wyszomierskiej.

Powinno być: Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP następującym druhom i druhnom:

 • Maciejowi Czapskiemu,
 • Weronice Wyszomierskiej.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Komendant Hufca 

Rozkaz L.1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Warszawa, 28.01.2019r.

Rozkaz L.1/2019

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej L.13/2018 z 21 grudnia 2018 r.

 1. Kary organizacyjne

11.3. Zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Skarbnikiem Chorągwi a skarbnikami hufców, w związku z niedopełnieniem obowiązków komendanta i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozliczenia obozu w nieodpowiedni sposób, zgodnie z § 27 ust.1 i 2 Statutu ZHP, udzielam upomnienia następującym druhnom i druhom: 

 • Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 • Piotrowi NASIADKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o decyzji nr 7  z dnia 12 grudnia 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych (decyzja stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

 1. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Weronikę Szatkowską z funkcji namiestniczki wędrowniczej z dniem 20.12.2018 r. 

2.1.2. Zwalniam phm. Weronikę Szatkowską z pełnienia obowiązków członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 20.12.2018 r. 

2.1.3. Zwalniam pwd. Macieja Chruściela z funkcji członka Namiestnictwa Wędrowniczego “Bezkres”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Z dniem 20.12.2018 r. rozwiązuję Namiestnictwo Wędrownicze “Bezkres”.

2.3.2. Z dniem 27.01.2019 r. rozwiązuję komendę Hufcowego Kursu Przewodnikowskiego “Źródło” w składzie: 

 • Ewa Sidor (ZOKK/31/2018) - komendantka kursu,
 • Marta Łopacinska (BOKK/1087/2017) - członkini komendy kursu,
 • Elżbieta Sendecka (BOKK/1087/2017) - członkini komendy kursu,
 • Mateusz Wnuk (BOKK/1100/2017) - członek komendy kursu,
 • Daniel Iwanicki - członek komendy kursu.
 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.3. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny 205. WDH działającej w Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a w Warszawie. Członkom drużyny zalecam przejście do 205. WDH “Azymut”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 205. WDH “Próbna” pwd. Eryka Matowskiego.

 1. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Z dniem 18.12.2018 r. zwalniam z funkcji komendantki Szczepu 72. WDHiGZ “Ostoja” phm. Aleksandrę Owczarek. 

5.3.2. Z dniem 18.12.2018 r. mianuję na funkcję komendantki Szczepu 72. WDHiGZ “Ostoja” pwd. Martynę Morawską.

Martyno życzę Ci wielu sukcesów na tej trudnej funkcji. Daj z siebie wszystko i wspólnie ze swoją komendą kontynuujcie i ulepszajcie dzieło poprzedników. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Witolda Kamińskiego ćw. (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druha Piotra Kieliszka HO (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDH "Adsum") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druhnę Patrycję Szczęsną HO (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", 72 WGZ "Wiewiórczy Szlak") - opiekun phm. Daniel Iwanicki.

 

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę na stopień przewodnika/przewodniczki z wynikiem negatywnym:

 • druhnie Natalii Fudali-Dąbrowskiej (d. Szczep 26 WDHiGZ) - opiekunka phm. Katarzyna Łabuda,
 • druhnie Natalii Kalinowskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Magdalena Mędrzycka,
 • druhnie Natalii Kieczce (d. Szczep 273 WDHiGZ) - opiekunka hm. Sylwia Małkowska,
 • druhnie Aleksandrze Korzeb (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekun hm. Marcin Miłko,
 • druhnie Aleksandrze Łukasiewicz (Szczep 84 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Kamili Osiejewskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Klaudii Szałańskiej (d. Szczep 206 WDHiGZ) - opiekunka phm. Kamila Czapla,
 • druhnie Aleksandrze Szydlik (Szczep 17 WDHiGZ) - opiekun phm. Michał Kazem-Bek,
 • druhnie Ewie Wardziak (d. Szczep 26 WDHiGZ) - opiekunka phm. Katarzyna Łabuda,
 • druhnie Marcie Wybranowskiej - opiekun phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 

 • druhnie Annie Błońskiej pion. (206 WWDH "Galeon") - opiekun hm. Piotr Nasiadko,
 • druhnie Julii Nowakowskiej pion. (206 WWDH "Galeon") - opiekun hm. Piotr Nasiadko,
 • druhnie Joannie Oleksickiej-Baran och. (Szczep 84 WDHiGZ "Knieja", 84 WDH "Dąbrowa") - opiekunka hm. Magdalena Dąbrowska.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym:

 • Emilii Łacińskiej (Szczep 73 WDHiGZ) - opiekunka hm. Paulina Soliwoda,
 • Justynie Zdzieborskiej (64 WDH) - opiekun hm. Piotr Nasiadko.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18 grudnia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza:

 • Filipowi Markosowi ćw. (Chorągiew Stołeczna ZHP) - opiekunka hm. Justyna Sikorska,
 • Grzegorzowi Waszkiewiczowi HO (próbna 206 WDHS) - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 25.01.2019 r. przyjmuję przewodniczkę Magdę Furman w poczet instruktorów ZHP.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. phm. Weronika Szatkowska odchodzi z ZHP zgodnie z § 25 Statutu ZHP

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.12.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP następującym druhom i druhnom:

 • Maciejowi Czapskiemu,
 • Agnieszce Łukowskiej,
 • Weronice Wyszomierskiej.
 1. Kary organizacyjne

11.1. W związku z brakiem przedłożenia w wyznaczonym terminie śródrocznego planu pracy jednostki, udzielam kary upomnienia pwd. Erykowi Matowskiemu. 

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Za nieocenioną pomoc w dzieleniu się Betlejemskim Światłem Pokoju udzielam pochwały phm. Maciejowi Zwierzyńskiemu oraz wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom zaangażowanym w tę szlachetną inicjatywę. 

 1. Inne 

13.1. Na wniosek Szefa Szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 2/WPP/2019 po przeprowadzonych w dniach 11-13 i 13-14 stycznia 2019 zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” dh. Justynie Dziewit.

 1. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 13/2018 z dnia  11.12.2018 r. błędnie podano datę publikacji. Było: 10.11.2018 r., powinno być: 11.12.2018r.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Komendant Hufca 

Rozkaz LS.1/2018 z dnia 10 listopada 2018 r.

Warszawa, 10.11.2018 r.

Rozkaz LS.1/2018

„Nad ranem 11-go listopada stanęły na placu Trzech Krzyży trzy kompanie zmobilizowanych harcerzy. Niepodległość́ Polski, o którą̨walczyły i modliły się̨pokolenia, staje się̨faktem z chwilą, gdy w listopadowy poranek zjawia się̨na ulicach stolicy siwy strzelecki mundur Komendanta.”

 1. T. Musioł

Dziś jesteśmy świadkami zwieńczenia wspaniałego stulecia. Żyjemy w wolnym kraju, w którym bez przeszkód możemy zgłębiać i rozwijać polską kulturę, podróżować od morza do Tatr, uczęszczać do polskich szkół i uniwersytetów oraz troszczyć się o obecne i przyszłe pokolenia Polaków.  

Wszyscy tutaj będziemy tworzyć nowe stulecie niepodległej, suwerennej Polski. Jako stutysięczna organizacja mamy znaczący wpływ na to jaka będzie nasza ojczyzna w przyszłości. Niech nasz osobisty przykład poprowadzi za nami innych dla dobra tej Polski, którą mamy zawsze w sercu.

 1. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca 

2.2.1. Mianuję pwd. Filipa Markosa pełnomocnikiem ds. HALiZ z dniem 10 listopada 2018 r.

 1. Gromady, drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 WDH „Próbna” pwd. Emilię Łacińską.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 73 WDH „Próbna” dh. Karola Wardaka.

Karolu życzę Ci dużo sukcesów na Twojej instruktorskiej ścieżce. Przejmujesz tę drużynę po wybitnej instruktorce naszego hufca. Bycie harcerskim wychowawcą to ogromny zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność.

3.3.3. Zwalniam z funkcji 62 WDH „Wyssogota” phm. Agnieszkę Kierzkowską.

3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowego 62 WDH „Wyssogota” dh. Jakuba Żurka.

 

 1. Inne

13.1. Dziękuję phm. Danielowi Iwanickiemu za zorganizowanie zbiórki polowej hufca „Pod błękitnym niebem”. Zwłaszcza za przyłożenie dużej wagi do podsumowania wydarzenia w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość. 

13.2. W imieniu komendanta zbiórki polowej hufca chciałbym przekazać podziękowania dla:

- pwd. Martyny Morawskiej za terminowość, świetną komunikację i wspaniałą współpracę,

- dh. Patrycji Szczęsnej za przygotowanie gry dla kadry hufca,

- pwd. Karolinie Bińkowskiej za organizację gry zuchowej,

- pwd. Zuzannie Waniek za organizacje gry harcerskiej,

- dh. Pawłowi Możdżyńskiemu za wsparcie logistyczne i transportowe.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Komendant Huf

Rozkaz L.12/2018 z dnia 10 listopada 2018 r.

Warszawa, 10.11.2018 r.

Rozkaz L.12/2018

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały wsprawie zatwierdzenia Planu kształcenia Hufca na okres od września 2018 do listopada 2019 oraz sprawozdania z realizacji Planu kształcenia w roku harcerskim 2017/2018(Uchwała stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

1.2.2. Informuję o decyzji nr 4 z dnia 1 października 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych (Decyzja stanowi Załącznik nr 2 do rozkazu).

 1. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam dh. Agatę Marczyk z funkcji członkini Biura Hufca z dniem 10.11.2018 r. 

Agato dziękuję ci za twój nieoceniony wkład w dorobek Biura oraz duchowe wsparcie dla szefa zespołu. 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 10.11.2018 r. sztab ds. Organizacji zbiórki polowej Hufca “Pod błękitnym niebem!” w składzie:

 • Daniel Iwanicki - szef zespołu,
 • Martyna Morawska - członkini zespołu,
 • Agnieszka Łukowska - członkini zespołu, 
 • Karolina Bińkowska - członkini zespołu,
 • Eryk Matowski - członek zespołu,
 • Zuzanna Waniek - członkini zespołu,
 • Weronika Szatkowska - członkini zespołu,
 • Adam Skorupski - członek zespołu,
 • Jakub Jasiński - członek zespołu, 
 • Patrycja Szczęsna - członkini zespołu.

2.3.2. Powołuję z dniem 26.10.2018 r. Sztab Obchodów “Niepodległa!” w składzie:

 • Agnieszka Łukowska - szefowa zespołu,
 • Michał Karwowski - członek zespołu,
 • Maciej Chruściel - członek zespołu,
 • dh Radosław Relidzyński - członek zespołu,
 • Julia Snopek - członkini zespołu,
 • Ewa Kalinowska - członkini zespołu.
 1. Kręgi, kluby

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Na wniosek przewodniczącej hm. Sylwii Małkowskiej rozwiązuję Krąg Instruktorski “Bazyliszek” przy Komendzie Hufca Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków. 

4.2.2. Na wniosek przewodniczącego hm. Sławomira Kunickiego rozwiązuję Krąg Starszyzny i Seniorów “Zwierciadło” przy Komendzie Hufca Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków.

4.2.3. Powołuję Krąg Instruktorski “273 Mazowsze” przy Komendzie Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje  hm. Agatę Kunicką na funkcję przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego “273 Mazowsze” działającego przy Komendzie Hufca ZHP  Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków. 

 1. Inne

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję dh. Aleksandrę Jumerow w poczet członków Hufca i tym samym przywracam jej członkostwo ZHP.

13.2. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję phm. Piotra Jaskółowskiego w poczet członków Hufca i tym samym przywracam mu członkostwo ZHP.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Komendant Hufca

Warszawa, 31.10.2018 r.

Rozkaz L. 11/2018

Wyjątki z rozkazu Naczelniczka ZHP L. 10/2018 z 30 września 2018 r. 

11.3. Pochwały

11.3.2. Składam podziękowania i udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie akcji krwiodawstwa na Zlocie ZHP Gdańsk 2018 następującym druhnom i druhom:

 • Filip MARKOS – Chorągiew Stołeczna

Wyjątki z rozkazu Naczelniczka ZHP L. 11/2018 z 19 października 2018 r. 

 1. Główna Kwatera ZHP

3.2. Mianowania

3.2.4. Mianuję na funkcję zastępczyni kierowniczki Wydziału Komunikacji i Promocji pwd. Aleksandrę RACZKO – Chorągiew Stołeczna.

 1. Odznaki Kadry Kształcącej i Programowej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.1.1. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej przyznaję Złotą Odznakę Kadry Kształcącej z datą ważności do 19 października 2022 r. i zmieniam numer odznaki na ZOKK/46/2018 hm. Magdalenie DĄBROWSKIEJ – Chorągiew Stołeczna.

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L. 11/2018 z 29 października 2018 r. 

 1. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.6. Zwalniam ze składu Inspektoratu Wychowania Wodnego – Zespołu Pilot:

 • Ewę Tomszys – członkinię.
 1. Mianowania instruktorów 

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 października 2018 otwieram próbę na stopień harcmistrza:

 • Bartoszowi ROMANIUKOWI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) – opiekunka hm. Katarzyna RYTKO (Hufiec Łódź-Polesie).
 1. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2017/2018 następującym komendantkom i komendantom hufców:

 • Bartoszowi ROMANIUKOWI – komendantowi Hufca Warszawa-Praga-Północ;
 1. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1  Zaliczam służbę instruktorską za okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r. następującym druhnom i druhom:

 1. Magdalenie Michalak
 2. Magdalenie Mędrzyckiej

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Rozkaz L.7/2018 z dnia 10 czerwca 2018 r.

Stara Dąbrowa, 10.06.2018 r.

Rozkaz L. 7/2018

Druhny i Druhowie, Zuchy, Kadro!

Dobiega końca kolejny rok harcerski, ale i nasz zlot pełen śpiewu, uśmiechów, warsztatów i przygód. Jestem dumny z każdej zdobytej przez Was umiejętności, ale i sprawności, stopnia, gwiazdki. Z każdej złożonej Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego czy Zobowiązania Instruktorskiego. 

We wszelkich Waszych działaniach, zauważalny był prawdziwy wigierski hart ducha. Wasza uważność i troska o przyrodę były widoczne na każdym kroku. Serdeczność i braterstwo towarzyszyły nam w każdym harcerskim momencie. Przenieście tę energię na działania w czasie Harcerskiej Akcji Letniej. 

Życzę Wam, aby zbliżające się obozy, kolonie, rajdy i zlot były niezapomnianą przygodą. 

Do zobaczenia na harcerskim szlaku!

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.5/2018 z dnia 12.05.2018 r.

 1. Odznaka Kadry Kształcącej

13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

13.1.1.Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej "Iluminacja" przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 12 maja 2022 r. druhnie phm. Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o uchwale sądu harcerskiego hufca nr 1/2017 z dnia 1.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka sądu harcerskiego hufca dh. hm. Sławomira Kunickiego. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2 Informuję o uchwale sądu harcerskiego hufca nr 2/2017 z dnia 1.10.2017 r. w sprawie wyboru do sądu harcerskiego hufca ZHP dh. hm. Sławomira Kunickiego. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.3 Informuję o uchwale sądu harcerskiego hufca nr 1/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka sądu harcerskiego hufca dh. hm. Piotra Nasiadko. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 3 do niniejszego rozkazu.

1.2.4 Informuję o uchwale sądu harcerskiego hufca nr 2/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie wyboru do sądu harcerskiego hufca ZHP dh. hm. Piotra Nasiadko. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 4 do niniejszego rozkazu.

1.2.5 Informuję o uchwale komendy hufca nr 4/2018 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na organizację wydarzenia "Wędrownicza Noc Kupały". Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 5 do niniejszego rozkazu.

 1. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Bartosza Miszewskiego w skład zespołu kwatermistrzowskiego.

 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek drużynowej zmieniam nazwę 73 Warszawskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej "Czartak" na 285 Warszawską Wodną Drużynę Harcerską "Czartak". Nadaję jej barwyczarno-pomarańczowe.

3.2.2. Na wniosek Komendantki Szczepu 71 WDHiGZ „Baszta” rozwiązuję 71 Warszawską Drużynę Harcerską „Nidus”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 71 WDHiGZ „Baszta” zwalniam z funkcji drużynowego 71 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Nidus” phm. Wawrzyńca Jacka Wojszko-Kołodyńskiego. Dziękuję Wawrzyńcze Jacku za lata pełnionej służby. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Igę Łukaszewicz HO (HWDW „Bojkot”) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki:

 • druhnie Mai Jaworskiej trop. (Szczep 62 WDHiGZ „Polanie”, 62 WDHS „Nebram”) – opiekun hm. Robert Borzecki,
 • druhnie Patrycji Kaczewskiej pion. (Szczep 84 WDHiGZ „Knieja”, 84 WDH „Ruwenzori”) - opiekun phm. Bartosz Romaniuk,
 • druhnie Małgorzacie Pysiak HO (Szczep 84 WDHiGZ „Knieja”, 84 WGZ „Akademia Pana Kleksa”) - opiekunka phm. Alicja Lewandowska,
 • druhnie Katarzynie Tratkiewicz sam. (Szczep 84 WDHiGZ „Knieja”, 84 WDH „Ruwenzori”, HWWDW „Głębia”) - opiekunka phm. Elżbieta Sendecka,
 • druhowi Jakubowi Żurkowi wyw. (Szczep 62 WDHiGZ „Polanie”, 62 WDH „Wyssogota”) – opiekun hm. Robert Borzecki,
 • druhnie Oliwii Danielczyk sam. (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, 73 WGZ „Żywiołaki”) - opiekunka phm. Barbara Murdza,
 • druhnie Katarzynie Jaślan pion. (64 WDH „Skaut”) - opiekun hm. Marcin Miłko, 
 • druhowi Łukaszowi Lewandowskiemu odkr. (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WDH „Knieja”) - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 maja 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Paulinie Krzemińskiej (Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego) - opiekun hm. Witold Pietrusiewicz.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza:

 • druhowi pwd. Michałowi Karwowskiemu HO (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WDH „Bukowina”) - opiekun hm. Marcin Miłko.
 • druhnie pwd. Martynie Morawskiej HO (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WDH „Knieja” im. Kompanii Maciek) - opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.
 1. Przydział służbowy

9.2 Zmiana przydziału służbowego

9.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Filipa Markosa z Hufca ZHP Wrocław-Wschód do Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ.

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 

12.1 Na wniosek prowadzących szkolenie drużyny sztandarowej hufca: hm. Roberta Borzeckiego i phm. Mariusza Borzeckiego udzielam pochwały 72 WDHS „Tundra” za ciężką pracę włożoną w przygotowania drużyny sztandarowej na zlocie hufca. 

12.2 Udzielam pochwały druhowi pwd. Łukaszowi Żmijewskiemu za pomoc przy organizacji Zlotu hufca. Gdyby nie Druha zaangażowanie i pomoc, zlot nie mógłby odbyć się w biwakowych okolicznościach.

12.3 Udzielam pochwały druhnie Agnieszce Łukowskiej za pomoc w przygotowaniu programu Zlotu hufca. Agnieszko, dzięki Tobie wigierska przygoda i duch lasu towarzyszyły nam  w tym wyjątkowym dla nas czasie.

 1. Inne

13.1. Przyznaje odznakę “Harcerska Kropla Braterstwa” druhowi pwd. Filipowi Markosowi.

13.2 Podaję do wiadomości wyniki Turnieju BEST:

 1. miejsce - 72 Warszawska Drużyna Harcerska „Knieja”
 2. miejsce - 285 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska „Czartak”
 3. miejsce ex aequo:

                        64 Warszawska Drużyna Harcerska „Skaut”

                        73 Warszawska Drużyna Harcerska „Pod znakiem zapytania”

13.3 Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa BEST Namiestnictwa Harcerskiego „Granaty”:

 1. miejsce - 64 Warszawska Drużyna Harcerska „Skaut”
 2. miejsce - 72 Warszawska Drużyna Harcerska „Knieja”
 3. miejsce - 84 Warszawska Drużyna Harcerska „Ruwenzori”

14.Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w punkcie 7.4.1 błędnie podano stopień otwierającego próbę. Było: druhowi Piotrowi Sikorskiemu, powinno być: druhowi pwd. Piotrowi Sikorskiemu.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Rozkaz L.8/2018 z dnia 2 września 2018 r.

Warszawa, 02.09.2018 r.

Rozkaz L. 8/2018

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

 1. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.3.6. Zwalniam z funkcji instruktorki Zespołu Wędrowniczego Wydziału Wsparcia Metodycznego druhny:

— phm. Weronikę SZATKOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.

3.2. Mianowania

3.2.11. Mianuję na funkcję zastępczyni komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

11.3. Pochwały

11.3.1. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie 

w Wędrowniczą Watrę 2017 następującym druhnom i druhom:

Komendanci i Komendantki Tras Wędrowniczej Watry 2017 

— pwd. Maria RAMUS – Chorągiew Stołeczna,

— phm. Weronika SZATKOWSKA – Chorągiew Stołeczna.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 1. Inne

13.1. Podaję aktualne składy wydziałów i zespołów Głównej Kwatery ZHP:

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

— hm. Robert BORZECKI – Chorągiew Stołeczna – instruktor ds. specjalności historyczno-rekonstrukcyjnej

— hm. Krzysztof NAJBERG – Chorągiew Stołeczna – instruktor Inspektoratu Technicznego

Wydział Wychowania Wodnego

— phm. Anna ŚWIERCZYŃSKA – Chorągiew Stołeczna – szefowa Zespołu Kajakowego

Biuro Głównej Kwatery ZHP

— phm. Patrycja KABALA – Chorągiew Stołeczna

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

— hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna – zastępczyni komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej

Wydział Komunikacji i Promocji

— pwd. Aleksandra BARCZ – Chorągiew Stołeczna

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.6/2018 z dnia 17.06.2018 r.

 1. Chorągiew

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.12.  Mianuję hm. Magdalenę DĄBROWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ)
na funkcję Pełnomocniczki Komendantki Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny
Hufca Zielonka w dniu 20 czerwca 2018 r.

 1. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni druhnom:

— phm. Aleksandrze OWCZAREK  (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) - opiekun – hm. Michał GÓRECKI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.7/2018 z dnia 30.06.2018 r.

 1. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków z dnia 13 maja 2018 r. na funkcję komendanta i komendy hufca:

— phm. Bartosz ROMANIUK – komendant hufca;

— pwd. Paweł SZLASKI – skarbnik hufca;

— phm. Alicja LEWANDOWSKA – członkini komendy ds. programowych;

— hm. Przemysław ŁACIŃSKI – członek komendy; 

— hm. Ewa SIDOR – członkini komendy ds. pracy z kadrą; 

— phm. Kamila WESOŁOWSKA – zastępczyni komendanta hufca.

2.3.2. Podaję do wiadomości skład komisji rewizyjnej Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków po wyborach uzupełniających przeprowadzonych na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków
z dnia 13 maja 2018 r.:

— hm. Jędrzej KUNOWSKI – przewodniczący komisji rewizyjnej;

— hm. Krzysztof NAJBERG – członek komisji rewizyjnej;

— phm. Barbara KARAŚKIEWICZ – członkini komisji rewizyjnej;

— pwd. Paulina JACZYŃSKA – członkini komisji rewizyjnej;

— pwd. Łukasz ŻMIJEWSKI – członek komisji rewizyjnej.

 1. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.19. Zwalniam hm. Magdalenę DĄBROWSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z funkcji Pełnomocniczki Komendantki Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielonka w dniu
20 czerwca 2018 r.

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o uchwale komisji rewizyjnej hufca nr 2 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2 Informuję o uchwale komendy hufca nr 5/2018 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie określenia dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięć hufcowych. Treść uchwały jest dostępna w załączniku nr 2 do niniejszego rozkazu.

 1. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 72 WDH “Knieja” im. kompanii “Maciek” pwd. Martynę Morawską.

Martyno dziękuję Ci za wzorowe pełnienie służby. Czas opuścić żeremie i ruszyć dalej w świat. Wiem, że przed Tobą kolejne wyzwania. Życzę Ci abyś czerpała z nich tyle samo radości co z bycia drużynową. 

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 72 WDH “Knieja” im. kompanii “Maciek” dh. Łukasza Lewandowskiego.

Łukaszu, zastanów się “co już zrobiłeś, co jeszcze trzeba zrobić, co oddałeś już, co jeszcze możesz dać”. Wiem, że już jesteś wzorem dla swoich harcerzy. Pamiętaj o dążeniu do doskonałości. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

— druhnę Monikę Oleksicką-Baran sam. (Szczep 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego, 205 WDH „Azymut”) - opiekun hm. Jędrzej Kunowski,

— druha Bartosza Sadowskiego odkr. (64 WWDH „Fregata”) - opiekun hm. Mirosław Prokop.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika:

— druhowi Bartłomiejowi Szydlikowi ćw. (Szczep 17 WDHiGZ im. gen. Jakuba Jasińskiego, 17 WDH „Orlęta” im. ppor. hm. Stanisława Srzednickiego „Stacha”) – opiekun
phm. Michał Kazem-Bek.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Mateuszowi Kamilowi Wnukowi HR (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”, 73 WDH „Sensorium”) - opiekunka hm. Magdalena Michalak. 

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Paulinie Jaczyńskiej HR (Szczep 84 WDHiGZ) - opiekun hm. Przemysław Łaciński.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1. Z dniem 29.07.2018 r. przyjmuję przewodniczkę Monikę Olesicką-Baran w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 01.08.2018 r. przyjmuję przewodnika Macieja Chruściela w poczet instruktorów ZHP.

 1. Przydział służbowy

9.2 Zmiana przydziału służbowego

9.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Patrycji Kabali z Hufca ZHP

Warszawa-Praga-Północ do Głównej Kwatery ZHP.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie oraz przywrócenie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Małgożaty Godłoży.

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP phm. Magdaleny Mędrzyckiej.

10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Stanisława Salomońskiego.

10.4. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.06.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP phm. Wawrzyńca Wojszko-Kołodyńskiego.

 

 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej jest nie lada wyzwaniem instruktorskim.
Udzielam pochwały następującym druhom i druhnom:

— phm. Aleksandrze Owczarek

— pwd. Iwonie Zalewskiej 

— pwd. Ewie Kalinowskiej 

— pwd. Paulinie Jaczyńskiej

— hm. Robertowi Borzeckiemu

— pwd. Piotrowi Sikorskiemu

— dh. Maksowi Walewskiemu

Dziękuję Wam za godziny poświęcone na przygotowanie dokumentacji, sprzętu i programu.
To dzięki Wam setki harcerzy z naszego hufca mogło przeżyć niezapomnianą przygodę. 

12.2. Udzielam pochwały pwd. Marii Ramus za przygotowanie reprezentacji hufca do wzięcia udziału w zlocie ZHP.  Marysiu dałaś z siebie wszystko. W imieniu całej komendy hufca chciałbym przekazać Ci wyrazy uznania za Twoją tytaniczną pracę. 

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Rozkaz L.9/2018 z dnia 19 października 2018 r.

Warszawa, 19.10.2018 r.

Rozkaz L. 9/2018

 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Zwołuję zbiórkę polową Hufca Warszawa-Praga-Północ “Pod błękitnym niebem!”, która odbędzie się 20 października 2018 r. 

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla przedsięwzięcia hufcowego, tj. Zbiórki Polowej Hufca “Z błękitnym niebem!” organizowanej w dniu 20 października 2018 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 1 do rozkazu).

1.2.2. Informuję o podjęciu przez Komendę Hufca Uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej w części przypadającej na podstawową jednostkę organizacyjną oraz Hufiec w IV kwartale 2018 r. oraz I,II, III i IV kwartale 2019 r. (Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do rozkazu).

1.2.3. Informuję o decyzji nr 1 z dnia 01 października 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych. (Decyzja stanowi Załącznik nr 3 do rozkazu).

1.2.4. Informuję o decyzji nr 2 z dnia 01 października 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych. (Decyzja stanowi Załącznik nr 4 do rozkazu).

1.2.5. Informuję o decyzji nr 3 z dnia 01 października 2018 r. Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych. (Decyzja stanowi Załącznik nr 5 do rozkazu).

 1. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.Powołuję sztab ds.. Organizacji zbiórki polowej Hufca “Pod błękitnym niebem!” w składzie:

 • Daniel Iwanicki - szef zespołu,
 • Martyna Morawska - członkini zespołu,
 • Agnieszka Łukowska - członkini zespołu, 
 • Karolina Bińkowska - członkini zespołu,
 • Eryk Matowski - członek zespołu,
 • Zuzanna Waniek - członkini zespołu,
 • Weronika Szatkowska - członkini zespołu,
 • Adam Skorupski - członek zespołu,
 • Jakub Jasiński - członek zespołu,
 • Patrycja Szczęsna - członkini zespołu.
 1. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r. następującym druhnom i druhom:

1.

phm. Magdalenie Świętochowskiej,

2.

phm. Barbarze Karaśkiewicz, 

3.

pwd. Paulinie Jaczyńskiej, 

4.

hm. Krzysztofowi Najbergowi, 

5.

pwd. Bartoszowi Miszewskiemu, 

6.

pwd. Łukaszowi Żmijewskiemu, 

7.

hm. Jędrzejowi Kunowskiemu, 

8.

pwd. Marii Ramus, 

9.

pwd. Adrianowi Rejniakowi,  

10.

pwd. Karolowi Stryjeńskiemu, 

11.

pwd. Przemysławowi Dziewitowi,  

12.

pwd. Ewie Tomszys, 

13.

pwd. Piotrowi Sikorskiemu,  

14.

pwd. Ewelinie Nasiadko,  

15.

pwd. Tomaszowi Sobczyńskiemu, 

16.

phm. Aleksandrze Owczarek, 

17.

phm. Annie Świerczyńskiej, 

18.

pwd. Marcinowi Świerczyńskiemu, 

19.

hm. Mirosławowi Prokopowi, 

20.

hm. Piotrowi Nasiadko, 

21.

hm. Zbigniewowi Oszczakowi,  

22.

hm. Michałowi Cyrkunowiczowi, 

23.

phm. Agnieszce Kierzkowskiej, 

24.

hm. Ewie Sidor, 

25.

phm. Weronice Szatkowskiej, 

26.

hm. Przemysławowi Łacińskiemu, 

27.

pwd. Pawłowi Szlaskiemu,  

28.

phm. Kamili Wesołowskiej,  

29.

phm. Alicji Lewandowskiej,  

30.

phm. Michałowi Kazem-Bekowi,  

31.

phm. Paulinie Krzemińskiej,  

32.

phm. Mateuszowi Wnukowi,

33.

phm. Elżbiecie Sendeckiej, 

34.

phm. Marcie Łopacińskiej, 

35.

hm. Agacie Kunickiej,  

36.

hm. Sylwii Małkowskiej,  

37.

hm. Sławomirowi Kunickiemu,  

38.

pwd. Karolinie Kunickiej,  

39.

pwd. Monice Oleksickiej-Baran, 

40.

pwd. Maciejowi Traczowi, 

41.

pwd. Erykowi Matowskiemu, 

42.

pwd. Michałowi Karwowskiemu,  

43.

phm. Janowi Raczko, 

44.

pwd. Jakubowi Raczko,  

45.

pwd. Aleksandrze Raczko, 

46.

pwd. Zuzannie Waniek, 

47.

hm. Witoldowi Pietrusiewiczowi,

48.

pwd. Aleksandrze Moch,

49.

phm. Maciejowi Zwierzyńskiemu,

50.

phm. Patrycji Kabali,

51.

hm. Magdalenie Dąbrowskiej, 

52.

hm. Robertowi Borzeckiemu,

53.

hm. Paulinie Borzeckiej,

54.

phm. Mariuszowi Borzeckiemu,

55.

pwd. Karolinie Bińkowskiej,

56.

pwd. Adamowi Burdow-Gołosiowi,

57.

pwd. Maciejowi Chruścielowi,

58.

hm. Grzegorzowi Chwiłoc-Fiłoc,

59.

hm. Izabelli Chwiłoc-Fiłoc,

60.

hm. Michałowi Góreckiemu,

61.

phm. Danielowi Iwanickiemu,

62.

pwd. Jakubowi Jasińskiemu,

63.

pwd. Ewie Kalinowskiej,

64.

hm. Urszuli Knyż,

65.

pwd. Idze Łukaszewicz,

66.

pwd. Filipowi Markosowi,

67.

pwd. Martynie Morawskiej,

68.

phm. Barbarze Murdzy,

69.

pwd. Adrianowi Rejniakowi, 

70.

pwd. Paulinie Siwek,

71.

pwd. Adamowi Skorupskiemu, 

72.

pwd. Marii Suchockiej, 

73.

phm. Rafałowi Suchockiemu, 

74.

phm. Dorocie Tarkowskiej,

75.

pwd. Grzegorzowi Waszkiewiczowi, 

76.

pwd. Róży Wieczorek,

77.

pwd. Iwonie Zalewskiej, 

78.

pwd. Justynie Zdzieborskiej

79. 

pwd. Emilii Łacińskiej 

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.09.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP phm. Piotrowi Jaskółowskiemu.

10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.09.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP dh. Aleksandrze Jumerow.

10.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 20.09.2018 r. zgodnie z §24 lit. 4 ustało członkostwo w ZHP pwd. Justynie Zdzieborskiej.

 1. Inne 

13.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję phm. Magdalenę Mędrzycką w poczet członków Hufca i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP.

13.2. Podaję do wiadomości, że zgodnie z zapisami Uchwały nr 13/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druhnę Kingę Możdzynską w poczet członków Hufca i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP.

 1. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 8/2018 z dnia  02.09.2018r. w punkcie 12.1 nie wymieniono komendantki obozu wędrownego 73 WDH “Sensorium” phm. Marty Łopacińskiej.

14.2. Informuję, że w uchwale KH nr 5 stanowiącej załącznik do rozkazu L. 8/2018 z dnia  2.09.2018r. Pominięto punkt 1.11 HAL 2018 Obóz wędrowny 73 WDH „Sensorium” w terminie 6-20.07.2018 r., na terenie Małopolski (Gorce, Pieniny, Tatry) - 1600 zł/os.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Rozkaz L.10/2018 z dnia 20 października 2018 r.

Zielonka, 20.10.2018 r.

Rozkaz L. 10/2018

Druhny i Druhowie, 

Ernest Thompson Seton, Czarny Wilk, jeden z twórców skautingu i woodcraftu powiedział: “Nasze hasło brzmi „błękitne niebo”, ponieważ pod błękitnym niebem, w świetle słońca spędzimy nasze życie i nasze myśli są błękitnego nieba, to znaczy radosne, a kiedy są chmury, wiemy, że błękitne niebo jest poza nimi i ukaże się znowu.”

Rozpoczynamy kolejny rok harcerski pełen przygód i nowych wyzwań. Zdobędziecie kolejne umiejętności, stopnie, sprawności. Niejeden z Was złoży w tym roku obietnice zucha, przyrzeczenie harcerskie, zobowiązanie instruktorskie. Zawrzecie nowe przyjaźnie, niekiedy na całe życie. 

Do zobaczenia pod błękitnym niebem. 

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 7/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 1. Główna Kwatera ZHP

3.2. Mianowania

3.2.7. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału Finansowo-Ekonomicznego:

 • Magdalenę ŚWIĘTOCHOWSKĄ – Chorągiew Stołeczna.

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP L.8/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

 1. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

11.1.1. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

 • Witold PIETRUSIEWICZ

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.9/2018 z dnia 9 września 2018 r.

 1. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

12.1. Nadaję medal „Dziękujemy Ci, Druhno”:

 • Barbara KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 • Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

12.2. Nadaję medal „Dziękujemy Ci, Druhu”:

 • Mirosław PROKOP (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 9/2018 z dnia 19 września 2018 r.

3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

 

 1. Przydział służbowy

8.3 Zmiana przydziału służbowego

8.3.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Patrycji KABALI z Hufca Warszawa-Praga-Północ do Głównej Kwatery.

 1. Odznaki Kadry Kształcącej i Programowej

12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

12.3.1. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Złotej Odznaki Kadry Kształcącej do dnia 19 września 2022 r. hm. Ewie SIDOR – Chorągiew Stołeczna, zmieniam numer odznaki na ZOKK/31/2018.

 1. Hufiec

2.2.Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję na funkcję członków Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej następujących druhów:

 • Daniela Iwanickiego (72 WDHiGZ "Ostoja")
 • Mateusza Kamila Wnuka BOKK/1100/2017 (73 WDHiGZ "Grot")

2.2.2. Mianuję z  dniem 3.09.2018 r.  hm. Magdalenę Dąbrowską członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Magdo, jest mi niezmiernie miło, że dołączasz do kolejnego zespołu hufcowego. Twoja wiedza i doświadczenie będą bezcenne dla przyszłych instruktorów i instruktorek hufca Warszawa-Praga-Północ. 

 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję Hufcową Wodną Warszawską Drużynę Wędrowniczą “Głębia”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 71 WDHS “Escensus” pwd. Karola Stryjeńskiego. 

3.3.2. Mianuję na funkcje drużynowego 71 WDHS “Escensus” dh. Witolda Kamińskiego. 

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego HWWDW “Głębia” pwd. Przemysława Dziewita.

 1. Kręgi, kluby

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Powołuję Krąg Akademicki “Głębia” przy Komendzie Hufce ZHP Warszawa-Praga-Północ.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zatwierdzam wybór i mianuje pwd. Przemysława Dziewita na funkcję komendanta Kręgu Akademickiego “Głębia” działającego przy Komendzie Hufca.

 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 września 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Pawła Możdzyńskiego HO (zespół kwatermistrzowski hufca) - opiekun hm. Przemysław Łaciński,
 • druhnę Katarzynę Wach pion. (64 WDH „Skaut”) - opiekunka phm. Anna Pruś.

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 października 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druhnę Kingę Możdżyńską och. (285 WDH) - opiekunka phm. Agnieszka Kierzkowska,
 • druha Jacka Włodarskiego HO (Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa) - opiekun hm. Krzysztof Najberg.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29 września 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki: 

 • druhnie Wiktorii Gutowskiej sam. (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WGZ „Niedźwiedzia Gawra”) - opiekunka phm. Alicja Lewandowska.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 października 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki: 

 • druhowi Piotrowi Pieńkowskiemu mł. (Szczep 71 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
 • druhnie Joannie Kacprzyk pion. (64 WDH „Skaut”) - opiekun phm. Daniel Iwanicki.
 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały 73 WDH “Sensorium” oraz 73 WDH “Pod znakiem zapytania” za godne reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego podczas obchodów 79. rocznicy utworzenia Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

 1. Inne 

13.1. Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 35/WPP/2018 po przeprowadzonych w dniach 29-30 września i 13-14 października 2018 w Nowym Dworze Mazowieckim zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” dh. Witoldowi Kamińskiemu.

13.2. Na wniosek kapituły stopni wędrowniczych HWDW “Halny” przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. Patrycji Szczęsnej.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Rozkaz L.6/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Warszawa, 25.05.2018 r.

Rozkaz L. 6/2018

 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zwołuję Zlot Hufca „W sercu puszczy” w dniach 8-10 czerwca 2018 r. Zachęcam wszystkie jednostki Hufca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 3 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na organizację Zlotu Hufca. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu. 

 1. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Powołuję zespół ds. organizacji Zlotu Hufca „W sercu puszczy" w składzie: 

 • Bartosz Romaniuk- komendant zlotu,
 • dh Łukasz Lewandowski - oboźny,
 • dh Paweł Możdżyński - kwatermistrz,
 • Agnieszka Łukowska - programowiec.

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego „ISKRA” w składzie:

 • Magdalena Dąbrowska (SOKK/46/2015),
 • Marta Łopacińska (BOKK/1087/2017),
 • Alicja Lewandowska,
 • Daniel Iwanicki.

Dziękuje wszystkim organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie kadry hufca do wstąpienia na ścieżkę instruktorską. Atmosfera, którą stworzyliście oraz poziom prowadzonych zajęć jest godny podziwu. 

 

 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek komendanta Szczepu 17 WDHiGZ im. Jakuba Jasińskiego zamykam z wynikiem negatywnym okres próbnego oraz rozwiązuje 17 WDH "Próbna".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 71 WDH „Adsum”  pwd. Marię Ramus.

Marysiu dziękuję Ci za 3 lata służby pełnej przygód. Kończy się piękny rozdział w Twoim życiu. Życzę Ci dalszych możliwości do samorealizacji. 

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 71 WDH „Adsum” pwd. Adriana Rejniaka.

Adrianie przed Tobą ogromne wyzwanie. Przejmujesz drużynę po wzorowej drużynowej. Wierzę w Twoją wytrwałość i życzę samych sukcesów. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Macieja Chruściela ćw. (72 WDH „Bukowina”) - opiekun hm. Marcin Miłko HR,
 • druhnę Magdalenę Furman HO (HWDW „Bojkot”) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki:

 • druhowi Radosławowi Relidzyńskiemu (72 WDH „Bukowina”) - opiekun phm. Daniel Iwanicki,
 • druhnie Urszuli Zuziak (72 WGZ „Niedźwiedzia Gawra”) - opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Piotrowi Sikorskiemu HO (351 WDH „Ashanti”) - opiekun hm. Marcin Miłko HR.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1. Z dniem 11 lipca 2017 r. przyjmuję przewodnika Jakuba Jasińskiego w poczet instruktorów ZHP - opiekun hm. Robert Borzecki.

7.5.2. Z dniem 11 maja 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Różę Wieczorek w poczet instruktorów ZHP - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

 

 1. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje dh. Agnieszka Łukowska.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie oraz przywrócenieczłonkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że w związku z uregulowaniem podstawowej składki członkowskiej, z dniem 17 maja 2018 r. dh. Aleksandrze Jumerow zostaje przywrócone członkostwo w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Strona 1 z 19
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.