Znajdź rozkaz

Zuzanna Waniek

Zuzanna Waniek

Warszawa, 25.05.2018 r.

Rozkaz L. 6/2018

 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zwołuję Zlot Hufca „W sercu puszczy” w dniach 8-10 czerwca 2018 r. Zachęcam wszystkie jednostki Hufca do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 3 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na organizację Zlotu Hufca. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu. 

 1. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Powołuję zespół ds. organizacji Zlotu Hufca „W sercu puszczy" w składzie: 

 • Bartosz Romaniuk- komendant zlotu,
 • dh Łukasz Lewandowski - oboźny,
 • dh Paweł Możdżyński - kwatermistrz,
 • Agnieszka Łukowska - programowiec.

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego „ISKRA” w składzie:

 • Magdalena Dąbrowska (SOKK/46/2015),
 • Marta Łopacińska (BOKK/1087/2017),
 • Alicja Lewandowska,
 • Daniel Iwanicki.

Dziękuje wszystkim organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie kadry hufca do wstąpienia na ścieżkę instruktorską. Atmosfera, którą stworzyliście oraz poziom prowadzonych zajęć jest godny podziwu. 

 

 1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek komendanta Szczepu 17 WDHiGZ im. Jakuba Jasińskiego zamykam z wynikiem negatywnym okres próbnego oraz rozwiązuje 17 WDH "Próbna".

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 71 WDH „Adsum”  pwd. Marię Ramus.

Marysiu dziękuję Ci za 3 lata służby pełnej przygód. Kończy się piękny rozdział w Twoim życiu. Życzę Ci dalszych możliwości do samorealizacji. 

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 71 WDH „Adsum” pwd. Adriana Rejniaka.

Adrianie przed Tobą ogromne wyzwanie. Przejmujesz drużynę po wzorowej drużynowej. Wierzę w Twoją wytrwałość i życzę samych sukcesów. 

 1. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika/przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego: 

 • druha Macieja Chruściela ćw. (72 WDH „Bukowina”) - opiekun hm. Marcin Miłko HR,
 • druhnę Magdalenę Furman HO (HWDW „Bojkot”) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2. Otwarcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki:

 • druhowi Radosławowi Relidzyńskiemu (72 WDH „Bukowina”) - opiekun phm. Daniel Iwanicki,
 • druhnie Urszuli Zuziak (72 WGZ „Niedźwiedzia Gawra”) - opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi Piotrowi Sikorskiemu HO (351 WDH „Ashanti”) - opiekun hm. Marcin Miłko HR.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 

7.5.1. Z dniem 11 lipca 2017 r. przyjmuję przewodnika Jakuba Jasińskiego w poczet instruktorów ZHP - opiekun hm. Robert Borzecki.

7.5.2. Z dniem 11 maja 2018 r. przyjmuję przewodniczkę Różę Wieczorek w poczet instruktorów ZHP - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

 

 1. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków otrzymuje dh. Agnieszka Łukowska.

 1. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie oraz przywrócenieczłonkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że w związku z uregulowaniem podstawowej składki członkowskiej, z dniem 17 maja 2018 r. dh. Aleksandrze Jumerow zostaje przywrócone członkostwo w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji.

Czuwaj!

/-/ phm. Bartosz Romaniuk

Warszawa, 13 maja 2018 r.

Rozkaz L.5/2018

 1. Informacje

1.2.          Pochwały, odznaczenia, nagrody

1.2.1.      W związku z trzyletnią wyróżniającą się służbą instruktorską przyznaję srebrny listek dębowy następującym druhnom i druhom:

 • Daniel Iwanicki,
 • Marta Łopacińska,
 • Martyna Morawska,
 • Piotr Sikorski,
 • Maciej Tracz,
 • Zuzanna Waniek,
 • Kamila Wesołowska,
 • Bartosz Romaniuk.

1.2.1.      W związku z pięcioletnią wyróżniającą się służbą instruktorską przyznaję złoty listek dębowy następującym druhnom i druhom:

 • Aleksandra Barcz – 1. złoty liść dębowy, 
 • Karolina Kunicka – 1. złoty liść dębowy,
 • Elżbieta Sendecka – 1. złoty liść dębowy,
 • Aleksandra Owczarek – 1. złoty liść dębowy,
 • Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński– 1. złoty liść dębowy,
 • Agata Kunowska – 3. złoty liść dębowy,
 • Jędrzej Kunowski – 4. złoty liść dębowy.
 1. Inne

13.1.       W załączniku publikuję aktualną listę uczestników Zjazdu nadzwyczajnego Hufca z głosem decydującym.

13.2.       W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez:

 • Michała Kazem-Beka,

informuję, o przywróceniu jego członkostwa w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji (z wyłączeniem funkcji pochodzących z wyboru).

 

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 09 maja 2018 r.

Rozkaz L.4/2018

1. Informacje

1.2. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1. Rozkaz Naczelnika ZHP L.1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3.3.6. Powołuję w skład komendy polskiej reprezentacji na 24. Światowe SkautoweJamboree 2019 w USA następujące druhny i druha:
- hm. Michał GÓRECKI - członek komendy ds. wizerunku.

11.3.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie ZHP podczas wigilii Szarych Szeregów następującym druhnom i druhom:
- Stanisław BARTOLD - Chorągiew Stołeczna,
- pwd. Olga MIJAKOWSKA - Chorągiew Stołeczna.

11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie oraz przeprowadzenie koncertu podczas wigilii Szarych Szeregów phm. Weronice SZATKOWSKIEJ - Chorągiew Stołeczna.

11.3.3. Dziękuję i udzielam pochwały druhnom i druhom pełniącym służbę podczas 40. Zjazdu ZHP:
- pwd. Aleksandra BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- Tomasz BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- phm. Patrycja KABALA - Chorągiew Stołeczna.

11.3.4. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie w Zlot Betlejemskiego Światła Pokoju 2017 w Zakopanem oraz za akcję przekazywania Światła na poziomie centralnym w Warszawie poniżej wymienionym:
- phm. Patrycja KABALA - Chorągiew Stołeczna.

1.2.2. Rozkaz Naczelnika ZHP L.2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

3.1.2. Zwalniam z funkcji kierowniczki Wydziału Wsparcia Metodycznego hm. Ewę SIDOR – Chorągiew Stołeczna.

11.3.2. Dziękuję i udzielam pochwały za zorganizowanie, przeprowadzenie i zaangażowanie w Galę Dnia Myśli Braterskiej druhnom i druhom:
- pwd. Aleksandrze BARCZ - Chorągiew Stołeczna,
- Martynie GADOMSKIEJ - Chorągiew Stołeczna.

1.2.3. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L. 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

3.3.2. Zwalniam ze składu zespołu redakcyjnego gazety „Instruktor” druhny i druhów:
- pwd. Karolinę KUNICKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Martę Ewę ŁOPACIŃSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- phm. Elżbietę SENDECKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
- pwd. Mateusza WNUKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
Serdecznie dziękuję za wypełnianie obowiązków oraz długoletnia wytrwałość i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

12.1. Udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Chorągwi Stołecznej ZHP podczas uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom i instruktorom z poniższych środowisk:
- 73 Warszawska Drużyna Harcerska „Sensorium”.

1.2.4. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

3.3.1. Zwalniam pwd. Weronikę WYSZOMIERSKĄ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z funkcji członkini Referatu Zuchowego.

1.2.5. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.3/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza phm. Marcinowi MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ),
opiekun hm. Sławomir POSTEK (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

1.2.6. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.4/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

3.3.1. Zwalniam z funkcji szefowej Referatu ds. Szczepów phm. Barbarę KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 marca 2018 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni:
- phm. Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) - opiekunka hm. Marta FILIPIAK (Hufiec Piaseczno).

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Komendanta Szczepu rozwiązuję 73 Warszawską Drużynę Harcerzy Starszych „Trzeci Biegun”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Żywiołaki” pwd. Emilię Łacińską.
Emi, dziękuję Ci za pełnioną służbę i poświęcony czas. Kończy się pewna epoka – mija właśnie 10 lat od rozpoczęcia przez Ciebie przygody polegającej na pełnieniu funkcji kadrowych w gromadzie zuchowej :-) To wyraźny sygnał dla nas wszystkich, że przez taki czas można czerpać radość z pracy wychowawczej, zachowując przy tym wysoki poziom pracy. Życzę Ci dalszych możliwości do samorealizacji. Ściskam kciuki za radosną służbę i samorealizację w nowych obszarach życia!
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Żywiołaki” Annę Wardak.

13. Inne

13.1. W załączniku publikuję aktualną listę uczestników Zjazdu nadzwyczajnego Hufca z głosem decydującym.

13.2. W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez:
- pwd. Konrad Czapliński,
- hm. Maciej Czapski,
- pwd. Emilia Łacińska,
- dh. Iga Łukaszewicz,
- pwd. Ewelina Nasiadko,
- phm. Dorota Nasiadko,
- hm. Piotr Nasiadko,
- pwd. Jakub Raczko,
informuję, o przywróceniu ich członkostwa w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji (z wyłączeniem funkcji pochodzących z wyboru).

13.3. Działając na podstawie p. 17 i p 29. „Instrukcji tworzenia i działania szczepu i związku drużyn” informuję o zatwierdzeniu przez Komendę Hufca Konstytucji Szczepu 72 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Ostoja”.

 

Czuwaj!


/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 14 kwietnia 2018 r.

Rozkaz L.3/2018

1. Zarządzenia i informacje

1.3. Informacje
1.3.1. Informuję, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 2 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu nadzwyczajnego Hufca na dzień 13 maja 2018 r.
1.3.2. Informuję, że Komisja RewizyjnaHufca podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu nadzwyczajnego Hufca.

13. Inne

13.1. Informuję, że zgodnie uchwałą 72/III/2018 Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP w czasie Zjazdu nadzwyczajnego Hufca wybranych zostanie 4 delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP.

13.2. W załączniku publikuję listę uczestników Zjazdu nadzwyczajnego Hufca z głosem decydującym.

13.3. Informuję, że zgodnie z § 37 ust. 1 Statutu ZHP czynne prawo wyborcze na Zjeździe Hufca mają członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź gromadzie.

13.4. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym należy zgłaszać do Komendanta Hufca. Wnioski należy przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dołączając potwierdzenie opłacenia podstawowej składki członkowskiej za I kwartał 2018 r. oraz informację o numerze i dacie wydania rozkazu powołującego na aktualnie pełnioną funkcję instruktorską lub na funkcję przybocznego w drużynie lub gromadzie.

13.5. Z uwagi na brak siedziby Hufca, informacja o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego Hufca, jego terminie, lista uczestników zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją oraz informacja o celu jego zwołania zostanie wywieszona w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP.

13.6. Informuję o konieczności sprostowania Rozkazu L.1/2018 poprzez usunięcie z niego informacji zawartych w pkt 13.4 i 13.5. W imieniu swoim i Biura Hufca przepraszam za powstałe omyłki.

13.7. Informuję o zmianie poziomu metodycznego 64 Warszawskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej "Fregata" na 64 Warszawską Wodną Drużynę Harcerzy Starszych "Fregata".

 

Czuwaj!


/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 13 kwietnia 2018 r.

Rozkaz L.2/2018

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich hm. Ewę Sidor.
Dziękuję Ci Ewo za nieoceniony wkład w działanie komisji i dobrą współpracę.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Powołuję phm. Barbarę Karaśkiewicz w skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.2.2. Powołuję phm. Weronikę Szatkowską w skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.

3. Gromady, drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 17 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” pwd. Paulinę Krzemińską.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 17 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” pwd. Adama Burdow-Gołoś.


7. Mianowania instruktorów


7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 kwietnia 2018 r. zamykam próbę na stopień przewodniczki z wynikiem negatywnym druhnom:
- Katarzynie Hoffmann (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WGZ „Strażnicy Kraczaru”) - opiekun phm. Jacek Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński.
- Magdalenie Kubowicz (WDW „Trzask”) - opiekun hm. Michał Cyrkunowicz.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnom i druhom:
- pion. Julii Jarosz (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WDH „Knieja” im. Kompanii Maciek) - opiekunka phm. Aleksandra Owczarek,
- Annie Kilen (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WDHS „Tundra”) - opiekun phm. Bartosz Romaniuk,
- HO Jackowi Włodarskiemu (Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa) - opiekun hm. Krzysztof Najberg.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnom i druhom:
- Martynie Gadomskiej HR (Szczep 84 WDHiGZ „Knieja”) - opiekun phm. Piotr Jaskółowski,
- Agacie Marczyk (WWDH „Głębia”) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska,
- Maksowi Walewskiemu (HWDW „Bojkot”) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 kwietnia 2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnom:
- pwd. Alicji Lewandowskiej (Szczep 72 WDHiGZ „Ostoja”, 72 WGZ „Wiewiórczy Szlak”) - opiekun hm. Przemysław Łaciński HR,
- pwd. Barbarze Murdzy HR (Szczep 73 WDHiGZ „Grot”) - opiekun hm. Przemysław Łaciński HR.
7.3.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 kwietnia 2018 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym pwd. Weronice Wyszomierskiej (Szczep 84 WDHiGZ „Knieja”) - opiekun hm. Michał Cyrkunowicz HR.

7.4. Otwarcia próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni druhnom i druhom:
- pwd. Ewie Kalinowskiej HO (73 WWDH „Czartak”) - opiekun hm. Piotr Nasiadko,
- pwd. Maciejowi Traczowi HO (Szczep 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego i WWDW „Głębia”) - opiekunka hm. Katarzyna Krzak.

9. Przydział służbowy

9.2. Zmiana przydziału służbowego
9.2.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Beaty Ryjewskiej z Hufca Warszawa Praga Północ do Hufca Ziemi Słupskiej od dnia 26 lutego 2018 r.

13. Inne

13.1. Informuję, że opiekunem 84 WDH „Ruwenzori” jest Jakub Przybysz.

13.2. Informuję, że w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej członkostwo utracili:
- pwd. Aneta Budziszewska,
- pwd. Sylwia Celińska,
- pwd. Katarzyna Hoffmann,
- pwd. Aleksandra Szydlik,
- pwd. Jakub Żychowicz,
- pwd. Emilia Skrzypińska,
- pwd. Konrad Czapliński,
- pwd. Katarzyna Karaśkiewicz,
- pwd. Ewelina Nasiadko,
- pwd. Jakub Raczko,
- phm. Michał Kazem – Bek,
- phm. Magdalena Mędrzycka,
- phm. Dorota Nasiadko,
- hm. Piotr Nasiadko,
- hm. Maciej Czapski,
- Aleksandra Jumerow,
- Iga Łukaszewicz.

13.3. Na wniosek zainteresowanego informuję o skreśleniu z listy członków ZHP hm. Sławomira Postka.

13.4. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” otwieram próbę stopień Harcerki Rzeczypospolitej dh. Idze Łukaszewicz.

13.5. W imieniu swoim i hm. Ewy Sidor udzielam pochwały hm. Witoldowi Pietrusiewiczowi za wytrwałą służbę na funkcji Przewodniczącego KSI. Witku Twoja postawa i zaangażowanie w wymierny sposób pozwalają na rozwój instruktorów w naszym Hufcu. Dziękujemy!

 

Czuwaj!


/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Rozkaz L.1/2018

 1. Informacje

1.2.        Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.10/2017 z dnia 30września 2017 r.


3. Główna Kwatera ZHP
3.2.              Mianowania
3.2.11         Mianuję na funkcję instruktorów ds. technicznych w Inspektoracie Technicznym Druhów:
- hm. Krzysztofa NAJBERGA – Chorągiew Stołeczna.

1.2.2.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.11/2017 z dnia 15 października 2017 r.

3.3               Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1.           Powołuję komendę Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju 2017 w składzie:
- phm. Patrycja KABALA – Chorągiew Stołeczna,

1.2.3.     Rozkaz Naczelnika ZHP L.11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

11.3.            Pochwały i wyróżnienia
11.3.1.        Dziękuję i udzielam pochwały za pomoc przy organizacji kursu dla kadry kształcącej "Metodyk!” następującym druhnom i druhom:
- hm. Ewa SIDOR – Chorągiew Stołeczna,
- phm. Weronika SZATKOWSKA – Chorągiew Stołeczna.
11.3.            Pochwały i wyróżnienia
11.3.1.        Dziękuję wszystkim mianowanym instruktorom Głównej Kwatery ZHP, a także pracownikom GK ZHP za służbę na rzecz naszej organizacji, dziękuję za Wasz wkład
i zaangażowanie:

Stopień Imię Nazwisko Chorągiew  Wydział Zespół

 

 hm.  Robert BORZECKI  Stołeczna

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

instruktor ds. specjalności historyczno–rekonstrukcyjnej

 hm.  Krzysztof NAJBERG Stołeczna 

Wydział Wsparcia Specjalnościowego

instruktor ds. technicznych

 hm.  Ewa  SIDOR  Stołeczna 

Wydział Wsparcia Metodycznego

kierowniczka wydziału

 phm. Weronika SZATKOWSKA  Stołeczna 

Wydział Wsparcia Metodycznego

instruktorka zespołu wędrowniczego

 phm. Anna

ŚWIERCZYŃSKA

 Stołeczna 

Wydział Wychowania Wodnego

instruktorka wydziału

 hm. Ewa SIDOR  Stołeczna 

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

instruktorka

 pwd.  Aleksandra  BARCZ  Stołeczna 

Wydział Komunikacji i Promocji

instruktorka wydziału

 phm.  Patrycja

 KABALA
(HAWRYLUK)

 Stołeczna 

Wydział Organizacyjny

instruktorka Biura GK ZHP


1.2.4.     Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.16/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

 1. Hufce
  2.3.              Podanie do wiadomości wyników wyborów
  2.3.1.           Podaję do wiadomości wyniki wyborów komendanta i komendy hufca Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Warszawa-Praga-Północ z dnia 13 maja 2017 r.:
  - hm. Przemysław ŁACIŃSKI – komendant hufca;
  - pwd. Bartosz ROMANIUK – zastępca komendanta;
  -  pwd. Paweł SZLASKI – skarbnik;
  - hm. Ewa SIDOR – członkini komendy;
  - pwd. Kamila WESOŁOWSKA – członkini komendy.
 1. Chorągiew
  3.4.              Mianowania na funkcje
  3.4.3.           Powołuję phm. Katarzynę MURAWSKĄ (Chorągiew Stołeczna) w skład Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia.
  3.4.4.           Powołuję phm. Marcina MIŁKO (Chorągiew Stołeczna) w skład Komendy Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.
  3.4.5.           Z dniem 6 lipca 2017 powołuję Referat Harcerski w składzie:
  - phm. Barbara MURDZA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) – szefowa;
 1. Przydział służbowy
  9.1.              Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
  9.1.1.           Informuję o uzyskaniu przydziału służbowego przez phm. Katarzynę MURAWSKĄ z Hufca Warszawa Praga Północ do Chorągwi Stołecznej.
  9.1.2.           Informuję o uzyskaniu przydziału służbowego przez phm. Marcina MIŁKO z Hufca Warszawa Praga Północ do Chorągwi Stołecznej.
 1. Odznaka Kadry Kształcącej
  13.1.            Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
  13.1.1.        Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 29 listopada 2021r. następującym druhnom:
  - phm. Weronice SZATKOWSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

1.2.5.     Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.17/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

 1. Inne
  14.2.            Informuję o decyzji Kapituły Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 24 września 2017 r. i nadaniu Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej w stopniu brązowym następującym druhnom i druhom:
  - 16/III/ST/2017 - hm. Mirosław PROKOP (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
 1. Hufiec

2.2.        Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.     Powołuję pwd. Eryka Matowskiego w skład Zespołu Wigierskiego.

2.3.        Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.     Powołuję z dniem 30 grudnia 2017 r. Komisję, której zadaniem będzie przygotowanie spisu z natury, w składzie:
* Alicja Lewandowska – Przewodnicząca,
* Maria Ramus– członek,
* Paweł Możdżyński– członek.

2.3.2.    Powołuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego "ISKRA" w składzie:
- hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK/46/2015),
- phm. Marta Łopacińska (BOKK/1087/2017),
- pwd. Alicja Lewandowska,
- phm. Daniel Iwanicki.

 1. Gromady, drużyny

3.2.        Zmiany organizacyjne
3.2.1.     Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Tundra” z ważnością od dnia 13 stycznia 2018 r.  – Drużynowa phm. Aleksandra Owczarek.
3.2.2.     Na wniosek Drużynowej rozwiązuję 71 Warszawską Gromadę Zuchową „Strażnicy Kraczaru”.
3.2.3.     Powołuję i otwieram okres próbny 351 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych.

3.3.        Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.     Zwalniam z funkcji drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Kremenaros” pwd. Aleksandrę Barcz.
Olu dziękuję Ci za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcony czas na pełnienie funkcji Drużynowej. Ogromną przyjemnością było możliwość obserwowania Twojej służby i współpracy podczas wspólnych przedsięwzięć organizowanych dla drużyn starszoharcerskich. Życzę Ci dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionych funkcji, w tym tych na innych szczeblach organizacji?  
3.3.2.     Mianuję na funkcję drużynowego 84 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Kremenaros” Jakuba Ejduka.
3.3.3.     Zwalniam z funkcji drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Ruwenzori” Małgorzatę Zych.
Dziękuję Ci za pracę włożoną w pracę na funkcji drużynowej. Życzę dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów!
3.3.4.     Mianuję na funkcję drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Ruwenzori” Patrycję Kaczewską.
3.3.5.     Zwalniam z funkcji drużynowego 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” Jakuba Ejduka.
Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i życzę pomyślności w pełnieniu funkcji drużynowego drużyny starszoharcerskiej.
3.3.6.     Mianuję na funkcję drużynowej 84 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” pwd. Aleksandrę Moch.
3.3.4.     Zwalniam z funkcji drużynowej 71 Warszawskiej Gromady Zuchowej „Strażnicy Kraczaru” Katarzynę Hoffmann.
Dziękuję Ci za próbę pogodzenia obowiązków drużynowej z innymi obowiązkami wynikającymi z pozostałych obszarów życia. Nie jest to łatwe i nie zawsze się udaję. Niezwykle trudną decyzją jest decyzja o rezygnacji ze służby po tylu latach w harcerstwie. Życzę Ci dalszych sukcesów i realizacji marzeń.
3.3.5.     Mianuję na funkcję drużynowego 351 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych  pwd. Adama Skorupskiego.

 1. Szczepy, związki drużyn

5.3.        Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1.     Zwalniam phm. Piotra Jaskółowskiego z funkcji Komendanta Szczepu 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Knieja”.
Dziękuje Piotrze za lata służby i przygotowanie następcy. Wierzę, że będziemy mogli nadal korzystać z Twojego doświadczenia.
5.3.2.     Mianuję pwd. Paulinę Jaczyńską Komendantką Szczepu 84 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Knieja”.
Paulino! Gratuluję odwagi i decyzji- myślę, że to dobra decyzja, która przyniesienie same pozytywy w dalszym rozwoju środowiska. Ściskam kciuki za pomyślność w realizacji postawionych celów!
5.3.3.     Zwalniam phm. Patrycję Kabalę z funkcji Komendantki Szczepu 71 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Baszta”.
Dziękuje Patrycjo za pełnienie powyższej funkcji. Życzę Ci dalszych sukcesów na pozostałych polach służby.
5.3.4.     Mianuję phm. Kamilę Wesołowską Komendantką Szczepu 71 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Baszta”.
Kamilo! Przed Tobą kolejny obszar harcerskiej służby. Wierzę, mając na uwadze Twoją dotychczasową postawę, że przy pomocy kadry Szczepu będziecie wspólnie dążyć do ustalonych celów. Tego Wam życzę
5.3.5.     Zwalniam pwd. Bartosza Miszewskiego z funkcji Komendanta Szczepu 73 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „GROT”.
Dziękuje Bartku za 4,5 roku służby na wskazanej funkcji. Wiem, że było to dla Ciebie nie lada wyzwaniem, ale również powodem do dumy i wewnętrznej satysfakcji. Życzę realizacji marzeń
5.3.2.     Mianuję pwd. Barbarę Murdzę Komendantką Szczepu 73 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „GROT”.
Basiu! Niezmiernie miło mi móc mianować Cię na to funkcję. Tak jak miałem przyjemność powoływać Cię na funkcję zastępowej, przekazywać funkcję drużynowego, tak teraz mianuję Cię na funkcję Komendanta Szczepu. Życzę całemu środowisku nowych wyzwań i jedności w ich realizacji!

 1. Mianowania instruktorów

7.1.        Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 stycznia 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druha ćw. Eryka Matowskiego (Szczep 205 WDHiGZ im. gen. Mariusza Zaruskiego) - opiekunka phm. Weronika Szatkowska.

7.2.        Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 lutego 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie pion. Małgorzacie Ho-Janeckiej (Szczep 72 WDH "Ostoja", 72 WGZ "Wiewiórczy Szlak") - opiekunka hm. Ewa Sidor.

7.5.        Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 22 września 2014 r. pwd. Karola Stryjeńskiego.
7.5.2.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 19 listopada 2017 r. pwd. Aleksandrę Moch.
7.5.3.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 28 października 2017 r. pwd. Karolinę Bińkowską.
7.5.4.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 6 stycznia 2018 r. pwd. Beatę Ryjewską.
7.5.5.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 13 stycznia 2018 r. pwd. Adriana Rejniaka.
7.5.6.     Przyjmuję w poczet instruktorów ZHP od dnia 11 lutego 2018 r. pwd. Eryka Matowskiego.

7.6.        Potwierdzenie stopni instruktorskich
7.6.1.     Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdzam stopień podharcmistrza druhowi Maciejowi Zwierzyńskiemu (HBI, Szczep 84 WDHiGZ "Knieja").

 1. Inne

13.1.      Na wniosek Szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 9/WPP/2018 po przeprowadzonych w dniach 9-11 i 16-18 lutego 2018 w Brańszczyku zaliczeniach przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” Milenie Kustroń.

13.2.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. Magdzie Furman.

13.3.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej dh. Małgorzacie Pysiak.

13.4.      Informuję o zmianie przydziału służbowego przez pwd. Karolinę Sadurską do Hufca Warszawa Praga Południe z dniem 18 stycznia 2018 r.

13.3.      W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druhnę Dorotę Tarkowską w poczet członków Hufca z ważnością i tym samym przywracam jej członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhnie możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

13.4.      Informuję, że w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej członkostwo utracili:
- pwd. Małgorzata Godłoża,
- hm. Agata Kunicka,
- hm. Sławomir Kunicki,
- pwd. Justyna Ładno,
- pwd. Stanisław Salomoński.

13.5.      W związku z uregulowaniem składki członkowskiej przez osoby wskazane w pkt 13.4. powyżej, informuję, o przywróceniu ich członkostwa w ZHP wraz z przywróceniem pełnionych funkcji (z wyłączeniem funkcji pochodzących z wyboru).

13.6.      Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty opiekunów prób organizowane 17 grudnia 2017 przez ZKK i KSI Hufca:
1. pwd. Aleksandra Barcz,
2. hm. Krzysztof Najberg,
3. hm. Piotr Nasiadko,
4. pwd. Ewa Tomszys,
5. phm. Maciej Zwierzyński.

13.7.      Udzielam pochwały osobom zaangażowanym w akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju 2017 w ramach działań zorganizowanych w Hufcu. W szczególny sposób pragnę podziękować pwd. Aleksandrze Barcz za skoordynowanie akcji w naszym Hufcu.
Podziękowanie kieruję do osób, które umożliwiły dostarczenie BŚP do wszystkich 4 Urzędów, na terenie których działa nasz Hufiec, tj.:
1. Maja Jaworska – Szczep 62 WDHiZ,
2. Klaudia Birula – Szczep 62 WDHiZ,
3. Piotr Bartuzi – Szczep 62 WDHiZ,
4. Robert Borzecki – Szczep 62 WDHiZ,
5. Paulina Krzemińska – Szczep 17 WDHiZ,
6. Eryk Matowski – Szczep 205 WDHiGZ,
7. Kinga Matulewska– Szczep 205 WDHiGZ,
8. Jakub Raczko– Szczep 72 WDHiGZ,
9. Jan Raczko– Szczep 72 WDHiGZ,
10. Martyna Morawska– Szczep 72 WDHiGZ,
11. Mateusz Wnuk– Szczep 73 WDHiGZ,
12. Bartosz Romaniuk– Szczep 73 WDHiGZ,
13. Aleksandra Barcz– Szczep 84 WDHiGZ,
14. Maciej Zwierzyński– Szczep 84 WDHiGZ,
15. Jakub Ejduk– Szczep 84 WDHiGZ,
16. Patrycja Kaczewska– Szczep 84 WDHiGZ,
17. Katarzyna Tratkiewicz– Szczep 84 WDHiGZ,
18. Karolina Karkowska– Szczep 84 WDHiGZ,
19. Grzegorz Waszkiewicz– Szczep 206 WDHiGZ,
20. Witek Kamiński– Szczep 71 WDHiGZ.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

Rozkaz L.17/2017

 

1. Informacje

1.2. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej
1.2.1. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.11/2017 z dnia 11 września 2017 r.

5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich w dniu 11 września 2017 r. przyjmuję w poczet instruktorów:
- hm. Michała GÓRECKIEGO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Z dniem 9 września 2017 na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 9 września 2021 r.:
- pwd. Marcie ŁOPACIŃSKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);

1.2.2. Rozkaz Komendantki Chorągwi Stołecznej L.13/2017 z dnia 17 października 2017 r.

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.2. Zwalniam z dniem 8 marca 2017 r. hm. Magdalenę MICHALAK (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) z pełnienia obowiązków w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.
Serdecznie dziękuję druhnom za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/2017 następującym komendantom hufców:
- hm. Przemysławowi ŁACIŃSKIEMU – komendantowi Hufca Warszawa-Praga-Północ;

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 12 października 2021 r. phm. Mateuszowi WNUKOWI (Hufiec Warszawa-Praga-Północ).

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Szefa Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.2. Na wniosek zainteresowanego zwalniam phm. Marcina Miłko z funkcji Członka Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.1.3. Zwalniam hm. Sławomira Postka z funkcji Członka Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.4. Zwalniam phm. Anię Pruś z funkcji Członkini Zespołu Kardy Kształcącej Hufca.
2.1.5. Zwalniam pwd. Jakuba Żychowicza z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.6. Zwalniam pwd. Piotra Sikorskiego z funkcji Członka Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.1.7. Mianuję pwd. Piotra Sikorskiego na funkcję Członka Biura Hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Ewę Sidor Szefową Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.2. Mianuję phm. Agnieszkę Kierzkowską Członkinią Komisji Stopni Instruktorskich Hufca.
2.2.3. Mianuję dh. Macieja Zwierzyńskiego Szefem Harcerskiego Biura Informacji Hufca.
2.2.4. Mianuję phm. Martę Łopacińską Członkinią Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2.2.5. Mianuję pwd. Grzegorza Waszkiewicza Członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych "Per aspera ad astra”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Zespół Wigierski w składzie:
- hm. Michał Cyrkunowicz – Szef Zespołu,
- hm. Witold Pietrusiewicz,
- hm. Michał Górecki,
- hm. Robert Borzecki,
- phm. Aleksandra Owczarek,
- phm. Mariusz Borzecki,
- phm. Jacek Wawrzynie Wojszko-Kołodyński.
Główne cele i zadania stawiane przed Zespołem na trwający rok harcerski zawiera Załącznik nr 1.
2.3.2. Rozwiązuję Sztab Warsztatów instruktorskich dla RSZ Harcerstwo, które odbyły się w terminie 3-5 listopada 2017 r. na Białorusi i zwalniam z jego składu następujące druhny i druhów:
- hm. Katarzyna Rytko – Szefową Warsztatów (SOKK 222/2017),
- hm. Michał Cyrkunowicz – członek,
- phm. Bartosz Romaniuk – członek.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wkład w szerzenie standardów pracy instruktorskiej za granicami naszego kraju.

3. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Powołuję i otwieram okres próbny 205 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Arena”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” przy ul. Samarytanki 11/13.
3.2.2. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerzy Starszych „Uroczysko”.
3.2.3. Powołuję i otwieram okres próbny 72 Warszawskiej Drużynie Harcerek Starszych „Tundra” z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.2.4. Zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny 351 Warszawskiej Gromadzie Zuchowej „Wilcza Dolina” – Drużynowa pwd. Karolina Bińkowska.
3.2.5. Rozwiązuję 206 próbną Warszawską Gromadę Zuchową „Laiquendi”.
3.2.6. Rozwiązuję Hufcową Warszawską Drużynę Wędrowniczą „Trzask”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję na funkcję drużynowego 205 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Arena” dh. Eryka Matowskiego.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy Starszych „Uroczysko” pwd. Jana Raczko.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 72 próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerek Starszych „Tundra” phm. Aleksandrę Owczarek z ważnością od dnia 11 listopada 2017 r.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” dh. Kingę Mieszałę.
Dziękuję Ci za pracę włożoną w rozwój drużyny i co istotne wychowanie następcy do przejęcia funkcji. Tylko świadome działania mające na celu przygotowanie przybocznego do przejęcia funkcji drużynowego może zapewnić ciągłość działania jednostki na dotychczasowym poziomie. Cieszę się, że Ci się to udało
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 72 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” pwd. Michała Karwowskiego.
3.3.6. Zwalniam z funkcji drużynowej 206 próbnej Warszawskiej Gromady Zuchowej „Laiquendi” dh. Natalię Kalinowską.
3.3.7. Zwalniam z funkcji drużynowej Hufcowej Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej „Trzask” phm. Weronikę Szatkowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny:
- Beatę Ryjewską (Retmanat Hufca, KIiS "Bliza") - opiekunka hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska,
- Różę Wieczorek (64 WDH "Skaut") - opiekun phm. Bartosz Romaniuk.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnom i druhom:
- Witoldowi Kamińskiemu ćw. (Szczep 71 WDHiGZ, 71 WDHS "Escensus") - opiekunka phm. Kamila Wesołowska,
- Patrycji Szczęsnej sam. (Szczep 72 WDHiGZ "Ostoja", WDW "Halny") - opiekun phm. Daniel Iwanicki.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22 listopada 2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie:
- pwd. Aleksandrze Barcz HR (Szczep 84 WDHiGZ "Knieja") - opiekunka hm. Monika Kubacka.

13. Inne

13.1. Nadaję imię "Per aspera ad astra” Kapitule Stopni Wędrowniczych Hufca.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca "Per aspera ad astra” przyznaję stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego:
- dh. Idze Łukaszewicz,
- dh. Bartoszowi Pergółowi.

13.3. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 46/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druha Macieja Zwierzyńskiego w poczet członków Hufca z ważnością od 3 listopada 2017 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Zgodnie z pkt 10 ppkt 3) ww. Uchwały przysługuje Druhowi możliwość wystąpienia o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej Komisji Stopni Instruktorskich.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.12/2017 w pkt 13.1 omyłkowo wskazano: "- druha pwd. Stanisława Salomońskiego", a powinno być "- druha pwd. Stanisława Salamońskiego". Za omyłkę przepraszam.

 

Czuwaj!

 

/-/ hm. Przemysław Łaciński

Warszawa, 3 października 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz Ls. 1/2015

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Z ważnością od dnia 25 lipca 2015 r. zwalniam druhnę przewodniczkę Joannę Domeradzką z funkcji drużynowej 351 WDH Ashanti. Dziękuję Ci Asiu za pełnienie tej funkcji na tak wysokim poziomie. Gratuluję wychowania dobrego następcy.
3.3.2. Z ważnością 25 od dnia lipca 2015r. mianuję na funkcję drużynowego 351 WDH Ashanti druha przewodnika Piotra Sikorskiego. Ciesze się, że tak dobra drużyna przechodzi w pod komendę doświadczonego instruktora. Życzę Ci Piotrze wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 25 lipca 2015 r. przyjmuję przewodnika Piotra Sikorskiego w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na wniosek harcmistrzyni Pauliny Soliwody udzielam pochwały za szczególne zaangażowanie w organizację zbiórki polowej następującym druhną i druhom:
● pwd. Katarzynie Murawskiej
● pwd. Piotrowi Murawskiemu
● phm. Marcinowi Miłko
● pwd. Sylwii Celińskiej
● dh. Martynie Morawskiej

12.2. W związku z przykładną trzyletnią służbą instruktorską przyznaję srebrny liść dębowy następującym druhnom i druhom:
● pwd. Patrycji Hawryluk
● pwd. Bartoszowi Miszewskiemu
● pwd. Aleksandrze Owczarek
● pwd. Barbarze Szynkiel
● phm. Jackowi Wawrzyńcowi Wojszko Kołodyńskiemu

12.3. W związku z przykładną pięcioletnią służbą instruktorską przyznaję złoty liść dębowy druhowi hm. Sławomirowi Postkowi.

Czuwaj!

hm. Michał Cyrkunowicz

Warszawa, 26 marca 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga Północ
im. Wigierczyków

Rozkaz L. 05/2017

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z par. 50 pkt. 1. pkkt. 2. statutu ZHP, zwołuję na dzień 22-04-2017r. Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, w celu wyboru Komendanta oraz Komendy Hufca.

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Komendantka Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2017 r.
1.2.2. Informuję o decyzji nr 4 z dnia 26 marca 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek zainteresowanej oraz ustaleń, zwalniam phm. Magdalenę Świętochowską z funkcji pełnomocnika komendanta hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Magda, bardzo Ci dziękuję za pełnioną służbę, pomoc oraz wsparcie jakim służyłaś, zarówno mnie jak i organizatorom w ramach akcji HALiZ.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 22 marca 2017r. druhnę hm. Ewę Sidor na zastępcę przewodniczącego hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 22 marca 2017r. Komendę Kursu Zastępowych „Tropem puszczy” w składzie:
- pwd. Marta Łopacińska - komendant szkolenia
- pwd. Mateusz Wnuk
- pwd. Zuzanna Waniek
- pwd. Maciej Tracz
- dh. Agata Marczyk

2.3.2. Powołuję Komendę Kursu Drużynowych Harcerskich "Missouri" w składzie:
- phm. Elżbieta Sendecka (BOKK/967/2017) - komendant szkolenia
- phm. Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
- pwd. Kamila Wesołowska
- pwd. Bartosz Romaniuk

3. Gromady, drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Zmieniam nazwę 73 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Czartak” na 73 Warszawską Wodną Drużynę Harcerską „Czartak”.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowej rozwiązuję gromadę 73 WGZ „Skierki”. Członkom drużyny zalecam przejście do innych jednostek pionu zuchowego w Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków, w tym do 84 WGZ „Akademia Pana Kleksa”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę przewodniczkę Sylwię Celińską z funkcji drużynowej 73 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Skierki”.
Sylwia, dziękuję Ci za wspaniałe zuchowanie, za oddanie gromadzie i radość jaką przekazywałaś zuchom.

10. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków, ustanie członkostwa

10.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z §24 pkt. 4 ustało członkostwo w ZHP:
1. pwd. Aleksandra Barcz
2. pwd. Sylwia Celińska
3. hm. Magdalena Dąbrowska
4. pwd. Paulina Jaczyńska
5. pwd. Ewa Kalinowska
6. pwd. Michał Karwowski
7. phm. Michał Kazem – Bek
8. pwd. Monika Kędzierska (z d. Gomoła)
9. pwd. Olga Mijakowska
10. pwd. Bartosz Miszewski
11. pwd. Martyna Morawska
12. pwd. Grzegorz Nowak
13. pwd. Aleksandra Owczarek
14. phm. Weronika Szatkowska
15. phm. Anna Świerczyńska
16. pwd. Marcin Świerczyński
17. pwd. Dorota Tarkowska (z d. Andrasiak)
18. pwd. Ewa Tomszys
19. pwd. Bartłomiej Wróbel
20. pwd. Jakub Wróblewski
21. hm. Marta Wrzosek
22. pwd. Weronika Wyszomierska
23. pwd. Jakub Żychowicz
W kwestii wyjaśnień proszę kontaktować się z Szefem Biura Hufca - pwd. Maciejem Traczem.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. ​Na wniosek komendantki zimowiska, w ramach HAZ 2017, phm. Elżbiety Sendeckiej udzielam pochwały ​pwd. Marii Ramus za zaangażowanie i rzadko spotykany profesjonalizm podczas organizacji samodzielnego zimowiska drużyny 71 WDH "Adsum".

13. Inne

13.1. Informuję, że stosownie do § 51 Statutu ZHP w Zjeździe hufca z głosem decydującym biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską. Z uwagi na zaległości w opłaceniu podstawowej składki instruktorskiej niemożliwym było uwzględnienie na liście uczestników Zjazdu z głosem decydującym wielu członków Hufca pełniących funkcje instruktorskie.

13.2. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym należy zgłaszać do Komendantki Hufca za pośrednictwem hm. Witolda Pietrusiewicza. Mając na uwadze powyższe zaleca się przesłanie ww. wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jednocześnie, w przypadku wniosków o uzupełnienie listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym, proszę o dołączenie do wniosku potwierdzenia opłacenia podstawowej składki członkowskiej za pierwszy kwartał 2017r. oraz informacji o numerze i dacie wydania rozkazu powołującego daną osobę na aktualnie pełnioną funkcję instruktorską.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Warszawa, 23 luty 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 04/2017

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi: - Rozkaz L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r.

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.1/2017 z dnia 31.01.2017 r.

3. Główna Kwatera ZHP
(...)
3.2. Mianowania
3.2.3. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału Komunikacji i Promocji:
- pwd. Aleksandrę BARCZ – Chorągiew Stołeczna.
3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
3.3.1. Odwołuję komendę Wędrowniczej Watry 2016 w składzie:
(...) - hm. Ewa SIDOR - Chorągiew Stołeczna - członkini komendy ds. nadzoru merytorycznego.

Czuwaj!

hm. Małgorzata Sinica

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.4. Rozwiązuję komendę Kursu Komendantów Szczepów „Szczepionka V” i zwalniam z jej składu następujące druhny i druhów:
(...) - phm. Barbarę KARAŚKIEWICZ (Hufiec Warszawa-Praga Północ);
(...)

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Z dniem 10 lutego 2017 mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.

12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Na wniosek Komendantki Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” (w latach 2014-2016) udzielam pochwały hm. Ewie SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga Północ) za poświęcony czas, rzetelność, wspieranie instruktorów i czuwanie nad procesem przyznawania oraz weryfikacji odznak kadry kształcącej przez przeszło 5 lat.

13. Odznaka Kadry Kształcącej
13.1.Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
13.1.1.Na wniosek Komendantki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej z ważnością do 17 lutego 2012 r.:
(...) - phm. Elżbiecie SENDECKIEJ (Hufiec Warszawa-Praga Północ) BOKK/967/2017;
(...)

14. Inne
14.2. Podaję do wiadomości listę instruktorów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs podharcmistrzowski "Poza Horyzont":
(...) - pwd. Kamila WESOŁOWSKA (Hufiec Warszawa-Praga Północ); (...)

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o decyzji nr 2 z dnia 20 stycznia 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.
1.2.1. Informuję o decyzji nr 3 z dnia 08 lutego 2017r. Komendantki i Skarbnika Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla przedsięwzięć hufcowych.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ
6.1.1. Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r. (wraz z załącznikiem nr 1 do rozkazu L. 4/2017 z dn. 17.02.2017r.)

7. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

7.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
7.1.1. Z dniem 10 lutego 2017 mianuję komendantów wypoczynku Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.

lp. stopień Imię i nazwisko komendanta termin miejsce/forma hufiec
32  phm  Elżbieta Sendecka 19-24.02.2017 Kazimierz Dolny Praga Południe
34  pwd Bartosz Romaniuk  19-25.02.2017 Mąchocice Scholasteria Praga Północ

11. Kary organizacyjne

11.1. Podaję do wiadomości (w załączeniu) orzeczenie Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Warszawa Praga Północ z dnia 02 lutego 2017r. o wymierzeniu dh. hm. Michałowi Cyrkunowiczowi kary nagany oraz pozbawienia części praw członkowskich związanych z pełnieniem funkcji dotyczących zarządzania majątkiem ZHP na okres 3 lat.

13. Inne

13.1. Podaję do wiadomości listę druhów i druhen, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs przewodnikowski "GROW" ":
- dh. Tytus Balcerzak (Hufiec Grodzisk Maz.)
- dh. Klara Choszczyk (Hufiec Wyszków)
- dh. Maciej Chruściel (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Magdalena Furman (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Anna Kopeć (Hufiec Grodzisk Maz.)
- dh. Ewa Kubicka (Hufiec Ząbki)
- dh. Zuzanna Redlicka (Hufiec Wołomin)
- dh. Adrian Rejniak (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Karolina Sadurska (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Tomasz Szuster (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Katarzyna Wach (Hufiec W-wa Praga-Północ)
- dh. Karol Wardak (Hufiec W-wa Praga-Północ)

Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Strona 1 z 18
Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.