Znajdź rozkaz

Rozkaz L.17/2015 z dnia 13 grudnia 2015 r.

Warszawa, 13 grudnia 2015 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków


Rozkaz L. 17/2015


1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia
1.1.1. Realizując decyzją Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 25/III/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych występujących na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP, z dniem 13 grudnia 2015r. powołuje i zatwierdzam Hufcową Komisję Inwentaryzacyjną, w składzie:
- pwd. Kamila Wesołowska - przewodniczący,
- dh. Filip Markos - członek,
- pwd. Bartosz Romaniuk - członek.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z ważnością od dnia 24 października 2015r. z pełnienia obowiązków Szefa Biura Hufca, członka Zespołu Skarbniczego, członka Kapituły Hufca druhnę pwd. Katarzynę Murawską.

2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję z dniem 07 grudnia 2015r. druha hm. Macieja Czapskiego na członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.2.2. Mianuję z dniem 13 grudnia 2015r. na Szefa Biura oraz członka Zespołu Skarbniczego druha pwd. Macieja Tracza.
2.2.3. Mianuję z dniem 13 grudnia 2015r. na członka Kapituły Hufca druhnę pwd. Weronikę Szatkowską.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam druhnę Urszulę Grabowską z funkcji drużynowej 273 WDHS Sawa. Dziękuję Ci Ulu za zaangażowanie włożone w prowadzenie drużyny i mam nadzieję, że pomimo odejścia z funkcji drużynowej Twoja droga harcerska będzie trwała nadal.
3.3.2. Mianuję druhnę phm. Magdalenę Mędrzycką na funkcję drużynowej 273 WDHS Sawa. Cieszę się, że w tak ważnym momencie dla drużyny i szczepu, podjęłaś się pełnienia funkcji drużynowej, pomimo pełnionej przez Ciebie funkcji Komendanta Szczepu 273 WDHiGZ im.Wł.Broniewskiego MAZOWSZE.

7. Mianowania

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 grudnia 2015 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Grzegorzowi Waszkiewiczowi (206 WDHiGZ). Opiekun próby: phm. Marcin Miłko.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za okres od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Aleksandra Barcz ​

9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1. W wyniku wypełnienia zapisów Uchwały nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP pkt. 4 przyjmuję druha harcmistrza Macieja Czapskiego w poczet instruktorów hufca z ważnością od 07 grudnia 2015 r. i tym samym przywracam mu członkostwo w ZHP. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich potwierdzam posiadany przez druha Macieja Czapskiego stopień harcmistrza.

9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Aleksandry Cichockiej z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków do Hufca ZHP Zielonka im. Janusza Korczaka.


Czuwaj!


pwd. Katarzyna Murawska HR

Do góry

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.