Znajdź rozkaz

Rozkaz L. 2/2016 z dnia 21 lutego 2016 r.

Warszawa, 21 luty 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 2/2016

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. W związku z zakończeniem przez Hufcową Komisję Inwentaryzacyjną, inwentaryzacji środków trwałych, rozwiązuję powołaną w dniu 13 grudnia 2015r. (Rozkaz L17/2015r. z dnia 13.12.2015r.) Komisję w składzie:
‐ pwd. Kamila Wesołowska ‐ przewodniczący,
‐ dh. Filip Markos ‐ członek,
‐ pwd. Bartosz Romaniuk ‐ członek.
1.2.2. Informuję, że zgodnie z ​ § 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu ZHP, z dniem 08 lutego 2016r., wygasł mandat pwd. Kamili Wesołowskiej. Powodem wygaśnięcia mandatu jest złożenie rezygnacji przez pwd. Kamilę Wesołowską .
1.2.3 Informuję o uchwale Komendy Hufca z dnia 08 lutego 2016r. w sprawie powołania w skład komendy hufca pwd. Kamili Wesołowskiej. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.4. Informuję, że w dniu 08 lutego 2016r. Komenda Hufca przyjęła Plan Operacyjny Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków na rok 2016 do Strategii Rozwoju ZHP. Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
1.2.5. Informuję, że w dniu 08 lutego 2016r. Komenda Hufca przyjęła Regulamin Pracy Komendanta i Komendy Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.
1.2.6. Informuję, że w dniu 08 lutego 2016r. Komenda Hufca przyjęła Plan Kształcenia Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Z dniem 20 lutego 2016r. zwalniam hm. Wita Jozenasa z funkcji Szefa Izby Pamięci i Tradycji Hufca Warszawa Praga Północ. Serdecznie dziękuję za wieloletnie pełnienie funkcji Szefa Izby Pamięci i Tradycji oraz za dbanie o eksponaty i pamiątki zgromadzone przez lata w Izbie. Dziękuję również, że będzie Druh wspierał nowego Szefa Izby swoją wiedzą i doświadczeniem.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 20 lutego 2016r. druha phm. Macieja Dziugieł na funkcję Szefa Izby Pamięci i Tradycji Hufca Warszawa Praga Północ.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.02.2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Alicję Lewandowską 72 WDHiGZ (Opiekun: hm. Paulina Soliwoda).
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.02.2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Tomasza Sobczyńskiego HKŻ “Lewa Knaga” (Opiekun: phm. Mirosław Prokop).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.02.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Adamowi Skorupskiemu 351WDH (Opiekun: phm. Marcin Miłko).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.02.2016 r. otwieram pwd. Kamili Wesołowskiej próbę na stopień podharcmistrzyni (Opiekun: hm. Przemysław Łaciński).
7.4.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.02.2016 r. otwieram pwd. Karolinie Kunickiej próbę na stopień podharcmistrzyni (Opiekun: hm. Tomasz Dudewicz).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 18 grudnia 2015r. przyjmuje przewodniczkę Kamilę Wesołowską w poczet instruktorów ZHP.
7.5.2. Z dniem 28 grudnia 2015r. przyjmuję przewodniczkę Ewę Kalinowską w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne

13.1. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR nr 13/2015/KPP, pwd. Justyna Dynowska przyznaję odznakę “Ratownik ZHP” z ważnością od dnia 29 marca 2015r. druhnie pwd. Ewie Kalinowskiej.


Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Ostatnio zmieniany sobota, 05 marzec 2016 14:28

Pobierz załącznik:
Do góry

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.