Znajdź rozkaz

Rozkaz L.4/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 4/2016

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi:

‐ Rozkaz L. 4/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Powołuję pwd. Tomasza SOBCZYŃSKIEGO (Hufiec Warszawa‐Praga Północ) w skład Inspektoratu Wychowania Wodnego – Zespołu Pilota.
(...)
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.2. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego „Meandry II” w składzie:
(...)
‐ phm. Magdalena ŚWIĘTOCHOWSKA (Hufiec Warszawa‐Praga Północ)
(...)
Dziękuję komendantowi kursu za ogrom pracy, a także w jego imieniu komendzie za staranne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom:
‐ hm. Wit JOZENAS – Komisja Historyczna;
12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
12.1. Odznaczenia
(...)
12.1.2. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Zespołowi Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
(...)
12.1.7. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panu Pawłowi NOWAKOWSKIEMU;
12.1.8. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Pani Małgorzacie NOWAKOWSKIEJ;
12.1.9. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panu Ryszardowi LINKE;
12.1.10. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panu Tomaszowi MODZELEWSKIEMU;
12.1.11. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Pani Agnieszce MODZELEWSKIEJ.
12.1.12. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Pani Barbarze PIECZEWSKIEJ;
12.1.13. Przyznaję Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Panu Adamowi PIECZEWSKIEMU;
14. Inne
14.1. Informuję, że Kurs Podharcmistrzowski „WOODBADGE” ukończyli:
(...)
‐ pwd. Marta Ewa ŁOPACIŃSKA (Warszawa‐Praga Północ);
(...)
‐ pwd. Mateusz WNUK (Warszawa‐Praga Północ);
‐ pwd. Sylwia CELIŃSKA (Warszawa‐Praga Północ);
(...)
14.2. Informuję, że Kurs Przewodnikowski „T.A.R.D.I.S.” ukończyli:
‐ dh. Aleksandra MOCH (Hufiec Warszawa‐Praga Północ);
‐ dh. Marta LAZUREK (Hufiec Warszawa‐Praga Północ).
15. Sprostowania
15.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.3/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w punkcie 3.4.1. błędnie podano nazwę powołanego zespołu:
Było: Zespół Pilota, powinno być: Inspektorat Wychowania Wodnego – Zespół Pilota.


Czuwaj!


/‐/ hm. Paulina GAJOWNIK


2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Annę Świerczyńską z funkcji pełnomocniczki komendanta hufca do spraw pozyskiwania środków. Aniu dziękuję Ci za zaangażowanie, życzę powodzenia i dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendantki Szczepu 205 WDHiGZ im.gen.M.Zaruskiego, z dniem 15 kwietnia 2016r. 205 WDH Adelante przekształca się w 205 WDHS Adelante.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 205 WDHiGZ im.gen.M.Zaruskiego, zwalniam druhnę pwd. Martę Łopacińską z funkcji drużynowej 205 WDH Azymut. Dziękuję Ci Marto za zaangażowanie włożone przez Ciebie w prowadzenie drużyny. Wiem, że nowa funkcja jakiej się podjęłaś stawia przed Tobą nowe wyzwania i liczę, że da Ci dużo satysfakcji.
3.3.2. Na wniosek Komendantki Szczepu 205 WDHiGZ im.gen.M.Zaruskiego, mianuję druhnę Monikę Oleksicką‐Baran na funkcję drużynowej 205 WDH Azymut. Wyznaczam jednocześnie druha pwd. Łukasza Żmijewskiego na funkcję opiekuna drużyny. Moniko życzę Ci zadowolenia i satysfakcji z nowo objętej przez Ciebie funkcji.
3.3.3. Na wniosek Komendantki Szczepu 205 WDHiGZ im.gen.M.Zaruskiego, zwalniam druhnę pwd. Iwonę Zalewską z funkcji drużynowej 205 WDH Adelante. Dziękuję Ci Iwono za wieloletnie pełnienie funkcji drużynowej i życzę Ci sukcesów na dalszej instruktorskiej drodze.
3.3.4. Na wniosek Komendantki Szczepu 205 WDHiGZ im.gen.M.Zaruskiego, mianuję pwd. Martę Łopacińską na funkcję drużynowej 205 WDHS Adelante. Marto, gratuluję Ci nowo objętej funkcji. Wierzę, że da Ci ona wiele satysfakcji.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.03.2016 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jakuba Raczko 72 WDHiGZ (Opiekun: hm. Michał Cyrkunowicz).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Przymysławowi Dziewitowi 71 WDHiGZ (Opiekun: phm. Jacek Wojszko‐Kołodyński).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Kieliszkowi 71 WDHiGZ (Opiekun: phm. Jacek Wojszko‐Kołodyński).
7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Aleksandrze Moch 84 WDHiGZ (Opiekun: hm. Marta Wrzosek).
7.2.4. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Jakubowi Ejdukowi 84 WDHiGZ (Opiekun: phm. Maciek Zwierzyński).

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie Marcie Łopacińskiej 205 WDHiGZ (Opiekun: hm. Robert Borzecki).

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 08.03.2016r. przyjmuję przewodnika Grzegorza Nowaka w poczet instruktorów ZHP.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za okres od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 następującym druhnom i druhom:
1. pwd. Marcinowi Świerczyńskiemu.


Czuwaj!


phm. Katarzyna Murawska HR

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 kwiecień 2016 17:59

Do góry

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.