Wydrukuj tę stronę

Rozkaz L.1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Warszawa, 05 stycznia 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Warszawa
Praga Północ im. Wigierczyków

Rozkaz L. 01/2017

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny Hufcowej Warszawskiej Wodnej Drużynie Wędrowniczej działającej przy Hufcu ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję druha Przemysława Dziewita drużynowym próbnej Hufcowej Warszawskiej Wodnej Drużynie Wędrowniczej.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Murawska HR

Artykuły powiązane